Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov

Máte otázku?

Zavolajte nám 

+421 2 59 363 111

0800 800 008

MetLife a Snoopy

Snoopy – ambasádor spoločnosti MetLife


Spoločnosť Metlife použila prvýkrát postavičky Peanuts vo svojej TV reklame v r. 1985. Tento krok bol označený za revolučný. Bola tu poisťovňa – jedna z formálnych, neprístupných inštitúcií - ktorá sa porovnávala s postavičkami z komiksu.
Veľmi špecifické kreslené postavičky, ktorých srdečnosť, šarm a lojalita sa preniesla cez rôzne krajiny, kultúry a generácie, boli vytvorené Charlesom Schulzom. Po prvýkrát sa zobrazili v siedmich novinách v r. 1950. V roku 1984 bol Peanuts komiks považovaný za najpublikovanejší komiks vôbec, ktorý sa objavoval vo viac ako 2000 novinách a ich počet stále rastie. V súčasnosti sa komiks objavuje v 2400 novinách po celom svete.
Našou najcielenejšou reklamou vôbec bola kampaň v roku 1985 "Buď Met. Vypláca sa to". A zafungovala. Odvtedy sa náš vzťah s postavičkami vyvíjal cez sériu kampaní, ktoré pomohli vybudovať MetLife ako spoločnosť založenú na dôveryhodnosti, prístupnosti a schopnosti plniť svoje sľuby.
Snoopyho špecifické kvality – existuje komiksová postavička, ktorá je vľúdnejšia, šarmantnejšia a lojálnejšia? – vytvorili perfektnú voľbu pre prezentáciu MetLife, ktorá sa v očiach našich klientov stala ľudskou. Ako maskot hrá Snoopy pozitívnu úlohu pri odlišovaní značky MetLife na trhu finančných služieb a bude aj naďalej zohrávať dôležitú rolu v globálnom úsilí.