MetLife – naša minulosť

Už viac ako 140 rokov spoločnosť MetLife poisťuje životy ľudí, ktorí na nás závisia. Náš úspech je založený na našej dlhej histórii, spoločenskej zodpovednosti, silnom vedení, zdravých investíciách a inovatívnych produktoch a službách.


1868 24. marca bola v New Yorku založená spoločnosť Metropolitan Life Insurance Company.
1909
MetLife se stala najväčšou svetovou poisťovňou s 2 mld. USD v predpísanom poistnom.
1912 – Metropolitan Life premenil svoju centrálu na administratívne centrum pomoci a podpory pre tých, ktorí prežili Titanik a ich rodiny.
1976
Bola založená nadácia Metropolitan Life Foundation.
1980
Bola zakúpená budova Pan Am (200 Park Avenue) v New York City.
1987
Bola predstavená vzducholoď MetLife.
1989
Bola uvedená do prevádzky prvá medzinárodná operácia v Kórei.
1991 – Prekonaním 1 bld. USD v predpísanom poistnom sa MetLife stala najväčšou poisťovňou v Severnej Amerike.
2000
5. apríla spoločnosť MetLife realizovala svoju prvú verejnú ponuku akcií (IPO), a to 202 000 000 kmeňových akcií. Tieto kmeňové akcie boli obchodované na newyorskej burze cenných papierov NYSE pod symbolom „MET“. Prostredníctvom zmeny právnej formy sa MetLife stal plným vlastníkom spoločnosti MetLife, Inc.
2001
Teroristický útok na Ameriku z 11. septembra: Spoločnosť MetLife reagovala okamžitou výplatou poistných plnení, udelením grantov a investíciami v hodnote viac ako 1 mld. USD do verejne obchodovateľných akcií.
2002
Spoločnosť získala Aseguradora Hidalgo, S.A., a stala sa tak najväčším poskytovateľom životného poistenia v Mexiku.
2005
MetLife získala Traveler’s Life & Annuity a v podstate všetky aktivity Citigroup na poli medzinárodného poistenia a posilnila tak svoje vedúce postavenie v oblasti životného poistenia a dôchodkového poistenia tým, že rozšírila svoje distribučné kapacity.
2010
Spoločnosť MetLife, ktorá je najväčším poskytovateľom životného poistenia v Spojených štátoch a v Mexiku, získava American Life Insurance Company (Alico) a významne rozširuje svoje globálne pôsobenie.
2011
MetLife poskytuje dar Japonskému fondu pomoci (Japan Relief Fund). Charitatívny dar vo výške 100 mil. jenov (1,25 mil. USD) bol poskytnutý prostredníctvom nadácie MetLife Foundation japonskému červenému krížu a iným humanitárnym organizáciám.

V marci 2010 sa otvorila nová etapa aj pre MetLife Amslico – bolo oznámené, že naša spoločnosť sa spojí so spoločnosťou MetLife. Toto spojenie sa sfinalizovalo v novembri 2010 a vytvorila sa jedna globálna spoločnosť, ktorá uspokojuje potreby 100 miliónov klientov. V roku 2015, práve pri oslavách 20. výročia vzniku spoločnosti na Slovensku, MetLife Amslico zmenila svoju značku na MetLife.