Naša agentúrna sieť

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 / 415 55 49, 0905 429 161
fax: 048 / 415 28 66
email: agency.114@metlife.sk

Zvolenská cesta 25
974 01 Banská Bystrica
email: agency.783@metlife.sk

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Jesenského 1892/11
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.:  038 / 532 40 55
email: agency.777@metlife.sk

Bardejov

Bardejov

Dlhý rad 30
085 01 Bardejov
tel.: 054 / 321 44 12
email: agency.783@metlife.sk

Bratislava

Bratislava

Bohrova 1
851 51 Bratislava
tel.: 02 / 62 524 153
email: agency.708@metlife.sk
 
 
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
tel.: 02 / 54 411 551
fax: 02 / 54 410 051
email: agency.713@metlife.sk

Krížna 44
821 08  Bratislava
tel.: 02 / 52 444 631
email: agency.787@metlife.sk


Špitálska 10
811 08 Bratislava
tel.: 02 / 54 413 476, 64, 79, 69, 85
fax: 02 / 54 413 467
email: agency.100@metlife.sk 

Brezno

Brezno

Nám. Gen. M.R.Štefánika 48
977 01 Brezno
tel.: 048/4155549
mobil: 0905 429 161, 0905 418 217
fax: 048/4152866
email: agency.114@metlife.sk


Štúrova 19
977 01 Brezno
tel.: 048/3211423
email: agency.783@metlife.sk

Hlohovec

Hlohovec

Za poštou 7/A
920 01 Hlohovec
tel.: 033 / 534 07 94
email: agency.709@metlife.sk

Holíč

Holíč

Nám. Mieru 243, P.O.Box 42
908 51 Holíč
tel.: 034 / 668 42 81
fax: 034 / 668 37 17
email: agency.787@metlife.sk

Košice

Košice

BCM II
Moldavská 10
040 11 Košice
tel.:055 / 625 44 48, 055 / 321 99 80
email: agency.120@metlife.sk

Levice

Levice

Námestie Šoltésovej 5
934 01 Levice
tel.: 033 / 774 00 21
fax: 033 / 774 00 22
email: agency.73799@metlife.sk

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov 75/14
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 048 / 415 55 49, 0905 429 161, 0905 462 664
fax: 048 / 415 28 66
email: agency.114@metlife.sk

Martin

Martin

M.R.Štefánika 1
036 01 Martin
tel.: 043 / 422 18 95
fax: 043/4224290
email: agency.71514@metlife.sk

Michalovce

Michalovce

Gorkého 2
071 01 Michalovce
tel.: 056/ 644 18 65, 055/ 321 99 80, 0905/ 480 662
email: agency.12019@metlife.sk

Námestovo

Námestovo

Štefánikova 205
029 01 Námestovo
tel.: 048 / 415 55 49
mobil: 0905 429 161, 0903 511 380
fax: 048 / 415 28 66
email: agency.114@metlife.sk

Nitra

Nitra

Štefanikova 41
949 01 Nitra
tel.: 037/655 40 08, 037/655 40 06
fax:037/6529660
email:agency.11413@metlife.sk

Nové Zámky

Nové Zámky

Hledíkova 4
942 01 Šurany
tel.: 035 / 640 25 68
mobil: 0905 615 854
fax: 035 / 640 25 66
email: agency.11413@metlife.sk

Partizánske

Partizánske

Rudolfa Jašíka 158/8
958 01 Partizánske
tel.: 038 / 749 73 40
email: agency.70906@metlife.sk

ul. 1 mája 226  
958 01 Partizánske
tel.: 038 / 532 40 55
email: agency.777@metlife.sk

Piešťany

Piešťany

Nitrianska 5
921 01 Piešťany
tel.: 033 / 774 00 21
fax: 033 / 774 00 22
email: agency.73799@metlife.sk

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

B. Bartóka 2
979 01  Rimavská Sobota
tel.: 047 / 321 13 31
email: agency.78510@metlife.sk

Poprad

Poprad

Nám. Sv. Egídia 42
058 01 Poprad
tel.: 052 / 789 18 61, 052 / 442 50 82, 052 / 772 42 10
email: agency.115@metlife.sk

Prešov

Prešov

Volgogradská 13
080 01 Prešov
tel.: 051 / 321 14 21,  051 / 321 14 22
email: agency.783@metlife.sk

Prievidza

Prievidza

Matici Slovenskej 8
971 01 Prievidza
tel.: 038/532 40 55
email: agency.777@metlife.sk

Sereď

Sereď

Námestie Slobody 36/A
926 01 Sereď
tel.: 031 / 789 91 59
email: agency.73799@metlife.sk

Šurany

Šurany

Hledíkova 4
942 01 Šurany
tel.: 035 / 640 25 68
mobil: 0905 615 854
fax: 035 / 640 25 66
email: agency.11413@metlife.sk

Štúrovo

Štúrovo

Hlavná 10, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036 / 756 54 51
Fax: 036 / 759 35 80
Mail: agency.779@metlife.sk

Topoľčany

Topoľčany

Bernolákova 1546/32
955 01 Topoľčany
tel.: 038 / 532 40 55
fax: 038 / 532 40 49
email: agency.777@metlife.sk

Trebišov

Trebišov

Komenského 73
075 01 Trebišov
mobil.: 0917 868 758
email: agency.783@metlife.sk

Trenčín

Trenčín

Palackého 6403
911 01  Trenčín
tel: 033 / 774 00 21, 032 / 744 18 82
email: agency.737@metlife.sk

OZC Južanka
Gen. Svobodu 1
911 08  Trenčín
tel: 038 / 532 40 55
email: agency.777@metlife.sk

Legionárska 7158/5
911 01  Trenčín
tel.: 032/ 321 15 21, 0915 289 320
email: agency.790@metlife.sk

Trnava

Trnava

Františkánska 29
917 01 Trnava
tel.: 033 / 774 00 21
fax: 033 / 774 00 22
email:agency.73799@metlife.sk


Hlavná 27
917 00 Trnava
tel.: 033 / 774 00 21
email: agency.709@metlife.sk


Bizniscentrum AQUAPOLIS
Piešťanská 3
917 01 Trnava
tel.: 033 / 774 00 21
fax: 033 / 774 00 22
email: agency.73799@metlife.sk

Zvolen

Zvolen

Divadelná 4
960 01 Zvolen
tel.: 045 / 533 12 78
fax: 045 / 533 12 78
email: agency.719@metlife.sk

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

ul. SNP 147
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045 / 672 38 80
fax: 045 / 672 38 80
email: agency.71905@metlife.sk

Žilina

Žilina

Národná 8
010 01 Žilina
tel.: 041 / 562 56 98; 562 35 33
email: agency.715@metlife.sk

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika. Tel.: 02/59 363 111, metlife@metlife.sk | Podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane súkromia | Cookies