Tlačové správy a informácie pre investorov

14. október 2016 
Eurotelevizia - MetLife má na Slovensku viac ako 800.000 klientov

 • Za minulý rok dve spoločnosti MetLife na Slovensku vykázali predpis poistného vo výške 122,1 milióna eur a čistý zisk 9,2 milióna eur. Zároveň výška aktív spoločností MetLife na Slovensku predstavuje 899,5 milióna eur. Technické rezervy boli ku koncu minulého roka vo výške 644,8 milióna eur.
 

10. október 2016
Slovenka - MetLife má na Slovensku viac ako 800.000 klientov

 • Za minulý rok dve spoločnosti MetLife na Slovensku vykázali predpis poistného vo výške 122,1 milióna eur a čistý zisk 9,2 milióna eur. Zároveň výška aktív spoločností MetLife na Slovensku predstavuje 899,5 milióna eur. Technické rezervy boli ku koncu minulého roka vo výške 644,8 milióna eur.
 

30. september 2016
Slovenka.sk - MetLife má na Slovensku viac ako 800.000 klientov

 • Za minulý rok dve spoločnosti MetLife na Slovensku vykázali predpis poistného vo výške 122,1 milióna eur a čistý zisk 9,2 milióna eur. Zároveň výška aktív spoločností MetLife na Slovensku predstavuje 899,5 milióna eur. Technické rezervy boli ku koncu minulého roka vo výške 644,8 milióna eur.
 

29. september 2016
Hotline.sk - Poisťovni MetLife sa na Slovensku darí, vykázala čistý zisk takmer 10 miliónov

 • Za minulý rok dve spoločnosti MetLife na Slovensku vykázali predpis poistného vo výške 122,1 milióna eur a čistý zisk 9,2 milióna eur. Zároveň výška aktív spoločností MetLife na Slovensku predstavuje 899,5 milióna eur. Technické rezervy boli ku koncu minulého roka vo výške 644,8 milióna eur.
 

29. september 2016
SME.sk - Poisťovňa MetLife dosiahla na Slovensku zisk

 • Za minulý rok dve spoločnosti MetLife na Slovensku vykázali predpis poistného vo výške 122,1 milióna eur a čistý zisk 9,2 milióna eur. Zároveň výška aktív spoločností MetLife na Slovensku predstavuje 899,5 milióna eur. Technické rezervy boli ku koncu minulého roka vo výške 644,8 milióna eur.
 

29. september 2016
TERAZ.sk - Poisťovňa MetLife vykázala čistý zisk 9,2 milióna eur

 • Za minulý rok dve spoločnosti MetLife na Slovensku vykázali predpis poistného vo výške 122,1 milióna eur a čistý zisk 9,2 milióna eur. Zároveň výška aktív spoločností MetLife na Slovensku predstavuje 899,5 milióna eur. Technické rezervy boli ku koncu minulého roka vo výške 644,8 milióna eur.
 •  

29. september 2016
Webnoviny.sk - MetLife má na Slovensku viac ako 800-tisíc klientov

 • Za minulý rok dve spoločnosti MetLife na Slovensku vykázali predpis poistného vo výške 122,1 milióna eur a čistý zisk 9,2 milióna eur. Zároveň výška aktív spoločností MetLife na Slovensku predstavuje 899,5 milióna eur. Technické rezervy boli ku koncu minulého roka vo výške 644,8 milióna eur.
 

20. júl 2016
Slovenka - Prvý cyklus projektu JA Základy podnikania úspešne ukončený

 • Celoslovenskú súťaž o podnikaní, ktorú organizovala poisťovňa MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko v rámci vzdelávacieho projektu Life Changer/JA Základy podnikania vyhral šesťčlenný tím žiakov z rôznych základných škôl.
 

14. júl 2016
SME.sk - Prvý cyklus projektu JA Základy podnikania úspešne ukončený

 • Celoslovenskú súťaž o podnikaní, ktorú organizovala poisťovňa MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko v rámci vzdelávacieho projektu Life Changer/JA Základy podnikania vyhral šesťčlenný tím žiakov z rôznych základných škôl.
 

14. júl 2016
Teraz.sk - Prvý cyklus projektu JA Základy podnikania úspešne ukončený

 • Celoslovenskú súťaž o podnikaní, ktorú organizovala poisťovňa MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko v rámci vzdelávacieho projektu Life Changer/JA Základy podnikania vyhral šesťčlenný tím žiakov z rôznych základných škôl.
 

14. júl 2016
TASR.sk - Prvý cyklus projektu JA Základy podnikania úspešne ukončený

 • Celoslovenskú súťaž o podnikaní, ktorú organizovala poisťovňa MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko v rámci vzdelávacieho projektu Life Changer/JA Základy podnikania vyhral šesťčlenný tím žiakov z rôznych základných škôl.
 

20. jún 2016
Slovenka - MetLife sa zapojila do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila začiatok spolupráce s organizáciou Special Olympics, ktorá umožní zamestnancom v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) zapojiť sa do dobrovoľníckej práce v komunitných projektoch.
 

17. jún 2016
Ekonomickydennik.sk - MetLife sa zapojila do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila začiatok spolupráce s organizáciou Special Olympics, ktorá umožní zamestnancom v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) zapojiť sa do dobrovoľníckej práce v komunitných projektoch.
 

17. jún 2016
Euronovinky.eu - MetLife sa zapojila do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila začiatok spolupráce s organizáciou Special Olympics, ktorá umožní zamestnancom v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) zapojiť sa do dobrovoľníckej práce v komunitných projektoch.
 

17. jún 2016
Financnik.sk - MetLife sa zapojila do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila začiatok spolupráce s organizáciou Special Olympics, ktorá umožní zamestnancom v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) zapojiť sa do dobrovoľníckej práce v komunitných projektoch.
 

17. jún 2016
AZ-Europe.eu - MetLife sa zapojila do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila začiatok spolupráce s organizáciou Special Olympics, ktorá umožní zamestnancom v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) zapojiť sa do dobrovoľníckej práce v komunitných projektoch.
 

17. jún 2016
24hod.sk - MetLife sa zapojila do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila začiatok spolupráce s organizáciou Special Olympics, ktorá umožní zamestnancom v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) zapojiť sa do dobrovoľníckej práce v komunitných projektoch.
 

17. jún 2016
Webnoviny.sk - MetLife sa zapojila do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila začiatok spolupráce s organizáciou Special Olympics, ktorá umožní zamestnancom v celej Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) zapojiť sa do dobrovoľníckej práce v komunitných projektoch.
 

16. máj 2016
Slovenka - MetLife poMáha zvyšovať finančnú gramotnosť

 • Spoločnosť MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko pripravila pre základné školy vzdelávací program Life Changer/JA Základy podnikania, vďaka ktorému žiaci hravo vstúpia do sveta.
 

5. november 2015
Slovenka - MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015
24hod.sk - MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015
Financeportal.eu- MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015
Nextfuture.sk- MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015
Prservis.sk- MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015
Webnoviny.sk- MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015
Vofinanciach.webnoviny.sk- MetLife pôsobí na Slovensku už 20 rokov

 • Poisťovňa MetLife dosiahla v prvom polroku hrubé predpísané poistné na úrovni 66,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast takmer o 10 %. V rovnakom období minulého roka to bola totiž suma 61,1 mil. eur. Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, predstavovali podľa vyjadrení firmy ku koncu šiesteho mesiaca tohto roka 541,8 milióna eur. Ku koncu júna minulého roka to bolo 539,8 mil. eur.
 

5. november 2015
TASR.sk- MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015
TERAZ.sk- MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

5. november 2015 
Tlacovespravy.sme.sk- MetLife oslavuje 20 rokov pôsobenia na Slovensku

 • Poisťovňa MetLife oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Licencia Národnou bankou Slovenska jej bola udelená koncom septembra 1995 a spoločnosť vtedy vyrástla doslova na „zelenej lúke“.
 

4. november 2015
TERAZ.sk - Poisťovňa MetLife dosiahla hrubý predpis poistného 66,928 milióna eur

 • Za šesť mesiacov tohto roka poisťovňa MetLife dosiahla na Slovensku hrubý predpis poistného 66,928 milióna eur. Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, predstavovali v uvedenom období 541,755 milióna eur. TASR o tom informovali predstavitelia spoločnosti.
 

22. júl 2015
ZenskyWeb.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

20. júl 2015
Slovenka - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

14. júl 2015
Šikovníček - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

8. júl 2015
Nextfuture.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

8. júl 2015
Webnoviny.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

8. júl 2015
PRservis.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

8. júl 2015
Financeportal.eu - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

8. júl 2015
24hod.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

8. júl 2015
TASR.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

8. júl 2015
SME.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

8. júl 2015
TERAZ.sk - MetLife a Nadácia MetLife spolupracujú so spoločnosťou KIVA

 • Poisťovňa MetLife a Nadácia MetLife oznámili koncom júna tohto roku spoluprácu s globálnou mimovládnou organizáciou Kiva, ktorej účelom bude celosvetovo podporovať podnikateľov prostredníctvom daňovej podpory cez on-line platformu spoločnosti Kiva v podobe mikropôžičiek.
 

29. jún 2015
SLOVENKA - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

26. jún 2015
ZENSKYWEB.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

22. jún 2015
SLOVENKA - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
NEXTFUTURE.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
FINANCNIK.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
24HOD.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
AKTUALITY.MAXIVYBER.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
PRSERVIS.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
WEBNOVINY.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
SME.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

17. jún 2015
TERAZ.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Rekordný balónový Snoopy vyrástol počas štyroch hodín, na jeho vytvorenie bolo potrebných 611 balónov. Celkový rozmer obrazca mal 7x9 metrov.
 

17. jún 2015
TASR.sk - MetLife je opäť držiteľom slovenského rekordu

 • Na bratislavskej Kuchajde sa v sobotu 13. júna objavilo množstvo bielych a čiernych balónov. Spoločnosť MetLife, ako generálny partner podujatia – 4. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom Snoopym, vytvorila za pomoci účastníkov slovenský rekord - hlavu Kamaráta Snoopyho z balónov.
 

19. máj 2015
SLOVENKA - Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

13. máj 2015
SME - Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

13. máj 2015
Ženskyweb.sk - Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

11. máj 2015
SLOVENKA - Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

11. máj 2015 
SME - Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

11. máj 2015 
TERAZ - Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

11. máj 2015 
TASR - Metlife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

6. máj 2015
Eurotelevízia - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

6. máj 2015 
Finweb.sk - MetLife ukázal čísla. Dvadsať rokov sa drží v zisku

 • Poisťovňa MetLife v minulom roku dosiahla na Slovensku podľa auditovaných výsledkov čistý zisk 17,664 milióna eur.
 

6. máj 2015 
SME.sk - MetLife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife. Dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi v tomto roku 20. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500.000 zákazníkov. Zmena názvu na MetLife bude zavŕšená v júni 2015.
 

6. máj 2015
TERAZ.sk - Spoločnosť opäť hospodárila so ziskom

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife. Dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi v tomto roku 20. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500.000 zákazníkov. Zmena názvu na MetLife bude zavŕšená v júni 2015.
 

6. máj 2015
TASR - MetLife úspešne komunikuje zmenu názvu

 • MetLife už štyri mesiace úspešne komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife. Dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi v tomto roku 20. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500.000 zákazníkov. Zmena názvu na MetLife bude zavŕšená v júni 2015.
 

5. máj 2015  
TASR - MetLife vlani hospodárila s čistým ziskom 17,664 milióna eur

 • Poisťovňa MetLife dosiahla v minulom roku na Slovensku podľa auditovaných výsledkov čistý zisk 17,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 9,2 %. Ako ďalej spoločnosť informovala, hrubé predpísané poistné bolo vlani vo výške 121 mil. eur. Rok predtým to bola suma 121,5 mil. eur.
 

5. máj 2015  
Sita - Poisťovňa MetLife dosiahla vlani zisk 17,7 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife dosiahla v minulom roku na Slovensku podľa auditovaných výsledkov čistý zisk 17,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 9,2 %. Ako ďalej spoločnosť informovala, hrubé predpísané poistné bolo vlani vo výške 121 mil. eur. Rok predtým to bola suma 121,5 mil. eur.
 

5. máj 2015 
Agentury.sme.sk - Poisťovňa MetLife dosiahla vlani zisk 17,7 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife dosiahla v minulom roku na Slovensku podľa auditovaných výsledkov čistý zisk 17,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 9,2 %. Ako ďalej spoločnosť ...
 

5. máj 2015 
TERAZ.sk - MetLife vlani hospodárila s čistým ziskom 17,664 milióna eur

 • MetLife už štyri mesiace komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife.
 

4. máj 2015 
Bratislava.dnes24.sk - Bratislavskú Kuchajdu zaplnia dvojčatá a viacerčatá z celého Slovenska

 • Bratislava bude hostiť rodiny s dvojčatami a viacerčatami z celého Slovenska. V poradí už štvrtý ročník "Celoslovenského stretnutia dvojčiat a viacerčiat s Kamarátom SNOOPYM" sa uskutoční pod záštitou starostu mestskej časti Nové Mesto, Rudolfa Kusého, v areáli Kuchajda v júni.
 

4. máj 2015
TERAZ.sk - Bratislavu navštívia v júni dvojčatá a viacerčatá z celého Slovenska

 • Tento rok sa bude konať už 4. celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat 2015 s Kamarátom SNOOPYM.
 

30. apríl 2015
Plus1deň - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

29. apríl 2015
Eurotelevízia - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

17. apríl 2015
Plus1deň - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

13. apríl 2015
Slovenka - MetLife Amslico mení názov na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

9. apríl 2015
Sme - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.ň
 

7. apríl 2015
Slovenská obchodná a priemyselná komora - MetLife Amslico začala od januára meniť svoj názov na MetLife

 • Zmena bude zavŕšená v júni 2015. Poisťovňa, ktorá má na Slovensku približne 10-percentný podiel na trhu životného poistenia, vykázala za minulý rok hrubý zisk 24,54 mil. € a dosiahla predpis poistného vo výške 120,65 mil. €. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu 20 rokov a má viac ako 500-tisíc zákazníkov.

 

7. apríl 2015
Hospodárske noviny - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

2. apríl 2015
Trend - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

1. apríl 2015
Slovenka - MetLife Amslico mení názov na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

28. marec 2015
Nový čas - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

26. marec 2015
Pravda - MetLife Amslico oslavuje 20 rokov finančnej istoty na Slovensku aj zmenou názvu MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

26. marec 2015
Zenskyweb.sk - MetLife Amslico mení názov na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

25. marec 2015
Aktualne.atlas.sk - MetLife Amslico je odteraz MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

25. marec 2015
Az-europe.eu - MetLife Amslico je odteraz MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500 000 zákazníkov. Zameriavajúc sa na silnú a globálne uznávanú značku, táto kampaň zdôrazňuje cieľ spoločnosti MetLife, ktorým je poskytovať finančnú istotu svojim zákazníkom. Tiež dokazuje silu spoločnosti, stojacej na základoch takmer 150 rokov skúseností MetLife na celom svete.
 

25. marec 2015
Finance.sk - MetLife Amslico je odteraz MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu...
 

25. marec 2015
Financeportal.eu - MetLife Amslico je odteraz MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500 000 zákazníkov. Zameriavajúc sa na silnú a globálne uznávanú značku, táto kampaň zdôrazňuje cieľ spoločnosti MetLife,ktorým je poskytovať finančnú istotu svojim zákazníkom. Tiež dokazuje silu spoločnosti, stojacej na základoch takmer 150 rokov skúseností MetLife na celom svete.
 

25. marec 2015
Nextfuture.sk - MetLife Amslico je odteraz MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500 000 zákazníkov. Zameriavajúc sa na silnú a globálne uznávanú značku, táto kampaň zdôrazňuje cieľ spoločnosti MetLife, ktorým je poskytovať finančnú istotu svojim zákazníkom. Tiež dokazuje silu spoločnosti, stojacej na základoch takmer 150 rokov skúseností MetLife na celom svete. Zmena  názvu na MetLife bude zavŕšená v júni 2015. Proces prebehne bez akýchkoľvek dopadov na poistné zmluvy existujúcich alebo budúcich zákazníkov. MetLife mal v roku 2014 na Slovensku približne 10 % podiel na trhu životného poistenia*; spoločnosť vykázala hrubý zisk 24,54 mil. eur podľa neauditovaných výsledkov, pričom predpísané poistné predstavuje 120,65 mil. eur.

25. marec 2015
S24.sk - MetLife Amslico je odteraz MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500 000 zákazníkov. Zameriavajúc sa na silnú a globálne uznávanú značku, táto kampaň zdôrazňuje cieľ spoločnosti MetLife, ktorým je poskytovať finančnú istotu svojim zákazníkom. Tiež dokazuje silu spoločnosti, stojacej na základoch takmer 150 rokov skúseností MetLife na celom svete.
 

25. marec 2015
Hospodárske noviny - MetLife na Slovensku vykázal v minulom roku hrubý zisk 24,54 milióna eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico vykázala za minulý rok hrubý zisk 24,54 milióna eur. V roku 2014 zároveň dosiahla poisťovňa predpis poistného vo výške 120,65 milióna eur.
 

25. marec 2015
Prservis.sk - MetLife Amslico sa mení na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

25. marec 2015
Webnoviny.sk - MetLife Amslico sa mení na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

25. marec 2015
Tlacovespravy.sme.sk - MetLife Amslico sa mení na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

25. marec 2015
Teraz.sk - MetLife Amslico sa mení na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

25. marec 2015
Tasr.sk - MetLife Amslico sa mení na MetLife

 • MetLife Amslico, dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia, oslávi 20. výročie plnenia potrieb slovenských zákazníkov zmenou názvu na MetLife.
 

24. marec 2015
Agentury.sme.sk - MetLife Amslico mení značku a zlúči sa írskou poisťovňou

 • MetLife Amslico poisťovňa vstúpila tento rok do dvadsiateho roku svojho pôsobenia na slovenskom poistnom trhu a zároveň pristúpila k zmene názvu a loga na MetLife. Od začiatku ...
 

24. marec 2015
Webmagazin.teraz.sk - MetLife na Slovensku vykázal vlani hrubý zisk vyše 24 milióna eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico vykázala za minulý rok hrubý zisk 24,54 milióna eur. V roku 2014 zároveň dosiahla poisťovňa predpis poistného vo výške 120,65 milióna eur. TASR o neauditovaných výsledkoch za minulý rok informovali predstavitelia spoločnosti. Poisťovne patrí na Slovensku približne 10-percentný podiel na trhu životného poistenia.
 

24. marec 2015
Finweb.hnonline.sk - MetLife ukázal čísla. Zarobil vyše 20 miliónov eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico vykázala za minulý rok hrubý zisk 24,54 milióna eur. V roku 2014 zároveň dosiahla poisťovňa predpis poistného vo výške 120,65 milióna eur. O neauditovaných výsledkoch za minulý rok informovali predstavitelia spoločnosti. Poisťovne patrí na Slovensku približne 10-percentný podiel na trhu životného poistenia.
 

24. marec 2015
Nextfuture.sk - MetLife Amslico mení značku a zlúči sa s írskou poisťovňou

 • MetLife Amslico poisťovňa vstúpila tento rok do dvadsiateho roku svojho pôsobenia na slovenskom poistnom trhu a zároveň pristúpila k zmene názvu a loga na MetLife. Od začiatku januára postupne komunikuje svoj rebranding. Zmena názvu na MetLife sa zavŕši v júni tohto roka. Proces sa podľa vyjadrení firmy uskutoční bez akýchkoľvek dopadov na poistné zmluvy existujúcich alebo budúcich zákazníkov.
 

24. marec 2015
Openiazoch.zoznam.sk - MetLife na Slovensku vykázal v minulom roku hrubý zisk 24,54 milióna eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico vykázala za minulý rok hrubý zisk 24,54 milióna eur. V roku 2014 zároveň dosiahla poisťovňa predpis poistného vo výške 120,65 milióna eur.
 

24. marec 2015
Teraz.sk - MetLife na Slovensku vykázal vlani hrubý zisk vyše 24 milióna eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico vykázala za minulý rok hrubý zisk 24,54 milióna eur. V roku 2014 zároveň dosiahla poisťovňa predpis poistného vo výške 120,65 milióna eur. TASR o neauditovaných výsledkoch za minulý rok informovali predstavitelia spoločnosti. Poisťovne patrí na Slovensku približne 10-percentný podiel na trhu životného poistenia.
 

24. marec 2015
Webnoviny.sk - MetLife Amslico mení značku a zlúči sa s írskou poisťovňou

 • MetLife Amslico poisťovňa vstúpila tento rok do dvadsiateho roku svojho pôsobenia na slovenskom poistnom trhu a zároveň pristúpila k zmene názvu a loga na MetLife. Od začiatku januára postupne komunikuje svoj rebranding. Zmena názvu na MetLife sa zavŕši v júni tohto roka. Proces sa podľa vyjadrení firmy uskutoční bez akýchkoľvek dopadov na poistné zmluvy existujúcich alebo budúcich zákazníkov.
 

4. marec 2015
Spoločnosť MetLife je podľa časopisu FORTUNE "Najobdivovanejšou životnou poisťovňou na svete"

 • NEW YORK, 20. februára 2015 – Spoločnosť MetLife, Inc. (NYSE: MET) získala prvé miesto medzi životnými a zdravotnými poisťovňami v zozname časopisu Fortune  „Najobdivovanejšie spoločnosti na svete.”
 

15. decemder 2014
Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

7. november 2014
Teraz - MetLife Amslico má nového generálneho riaditeľa

 • Bol ním vymenovaný Mario Valdes, ktorý pred nástupom do funkcie pôsobil ako generálny riaditeľ pre oblasť Golfského zálivu so zodpovednosťou za hospodárenie pre Spojené arabské emiráty, Bahrain, Katar, Kuvajt a Omán.
 

6. november 2014 
Trend - MetLife Amslico má nového generálneho riaditeľa

 • Bol ním vymenovaný Mario Valdes, ktorý pred nástupom do funkcie pôsobil ako generálny riaditeľ pre oblasť Golfského zálivu so zodpovednosťou za hospodárenie pre Spojené arabské emiráty, Bahrain, Katar, Kuvajt a Omán.
 

31. október 2014
Plus 1 deň - MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

27. október 2014
Slovenka- MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

22. október 2014
TASR.sk- MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

22. október 2014
TERAZ.sk- MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

22. október 2014
SME.sk- MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

22. október 2014
Finweb.hnonline.sk- MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

22. október 2014
Webnoviny.sk- MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

22. október 2014
PRServis.sk- MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

 • Poisťovňa MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur.
 

21. júl 2014
Slovenka - Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur.
 

9. júl 2014
SITA.sk - Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur.
 

9. júl 2014 
Webnoviny.sk - Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur.
 

9. júl 2014
Sme.sk - Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur.
 

9. júl 2014
Finweb.hnonline.sk - Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur.
 

9. júl 2014
TASR.sk - Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur. TASR o tom dnes informovalo vedenie poisťovne.
 

9. júl 2014 
Teraz.sk - Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur.
 

30. jún 2014 
Slovenka - MetLife Amslico sa so Snoopym stala držiteľom rekordu

 • Spoločnosť MetLife Amslico sa v sobotu, 14. júna stala držiteľom slovenského rekordu
 

19. jún 2014 
Teraz.sk - Nový festival – Festival rodiny v dvojičkovskom duchu

 • Na 3. celoslovenskom stretnutí dvojčiat a viacerčiat 2014 s Kamarátom SNOOPYM sa stretlo 320 rodín s dvojčatami a 19 rodín s trojčatami.
 

19. jún 2014
Teraz.sk - MetLife Amslico sa so Snoopym stala držiteľom rekordu

 • Spoločnosť MetLife Amslico sa v sobotu, 14. júna stala držiteľom slovenského rekordu
 

14. marec 2014
Plus1deň - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

14. marec 2014
Eurotelevízia - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

11. marec 2014
Hospodárske noviny - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

10. marec 2014
Slovenka - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

8. marec 2014 
Pravda - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

8. marec 2014
SME - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

8. marec 2014
Plus1deň - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

8. marec 2014 
Nový čas - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Svetpenazi.com - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
s24.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Opozickach.com - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Nextfuture.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Info.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Financeportal.eu - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Dennikrelax.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
24hod.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
TASR.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Zenskyweb.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
PRservis.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Sme.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

7. marec 2014
Teraz.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.

 

7. marec 2014
Webnoviny.sk - Špeciálne poistenie pre ženy pri príležitosti

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom pre ženu je pocit istoty.
 

2. január 2014
Praktická Slovenka - MetLife Amslico prináša detské poistenie KAMARÁT SNOOPY

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


19. decembra 2013
Trend - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


13. decembra 2013
Plus 1 den - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


10. decembra 2013
Slovenka - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Finance.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Financeportal.eu - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Magazino.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Nextfuture.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Plusky.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Poistenie.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Aktuality.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
24hod.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Pozri.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Iden.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Aktualne.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
Webnoviny.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
SME.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
TERAZ.sk - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.


2. decembra 2013
TASR - MetLife Amslico prináša detské poistenie s exkluzívnymi benefitmi

 • MetLife Amslico vypĺňa nevyužitý priestor na trhu detského životného poistenia s produktom KAMARÁT SNOOPY s unikátnymi benefitmi.

 

9. november 2013 
Praktická Slovenka - MetLife Amslico flexibilne reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


8. november 2013
Plus1den - MetLife Amslico flexibilne reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


5. november 2013
Hospodárske noviny - MetLife Amslico flexibilne reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


5. november 2013
Webnoviny.sk - Slovensko pozná firmu a banku roka 2013

 • Ocenenie ekonomického týždenníka Trend si prevzali v utorok na slávnostnom večere v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave.


5. november 2013
SME.sk - Slovenskú sporiteľňu ocenili ako banku roka

 • Týždenník Trend ocenil najúspešnejšíe banky, firmy a poisťovne. Ceny si prevzali Slovenská sporiteľňa, Cikautxo SK a ČSOB poisťovňa.


5. november 2013
TERAZ.sk - Týždenník TREND udelil ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky

 • Hodnotili sa kategórie Firma roka, Banka roka, Poisťovňa roka a osobnosť roka 2013.


5. november 2013
TREND.sk - TREND TOP 2013: Smolár, Cikautxo, Slovenská sporiteľňa, ČSOB Poisťovňa

 • Týždenník TREND v utorok večer udelil ocenenia pre najlepšiu firmu, banku a poisťovňu roka 2013. Posudzoval pritom ekonomické výsledky, ktoré tieto spoločnosti dosiahli v roku 2012. Manažéra roka vybrali z desiatich nominovaných čitatelia portálu TREND.sk a osobnosti osobnosti hospodárskeho života, ktoré každý týždeň odpovedajú v názorovom prieskume TREND Barometer.


4. november 2013
Sme - MetLife Amslico flexibilne reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


28. október 2013
Slovenka - MetLife Amslico flexibilne reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


25. október 2013
Pravda - MetLife Amslico flexibilne reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Virtualne.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
svkonline.sk - MetLife amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Svetpenazi.com - MetLife amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Slovakia24.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Poistenie.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Plusky.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Novinynawebe.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Nextfuture.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Magazino.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Info.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Financnik.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Financeportal.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Finance.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Epiestany.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Edennik.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Dennikrelax.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Aktuality.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
24hod.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Iden.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Aktualne.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


9. október 2013
Webnoviny.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • S produktmi Metlife Amslico zostane zachovaná úroková miera po celú dobu trvania poistenia.


9. október 2013
Prservis.sk - MetLife Amslico reaguje na zníženie úrokovej miery

 • Slováci, ktorí si plánujú uzatvoriť kapitálové životné poistenie, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 percenta, keďže Národná banka Slovenska od 1. januára znižuje jej výšku na úroveň maximálne 1,9 percenta.


8. október 2013
Teraz.sk - MetLife Amslico flexibilne reaguje na zníženie TÚM

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie, ponúka riešenie a prichádza na trh s dvomi novinkami, ktoré zabezpečia klientom garanciu 2,5 percenta počas celej poistnej doby, teda napríklad až na 30 rokov.


8. október 2013
TASR - Metlife Amslico flexibilne reaguje na zníženie technickej úrokovej miery

 • S produktmi Metlife Amslico zostane zachovaná úroková miera po celú dobu trvania poistenia.


8. október 2013
Sme.sk - Metlife Amslico flexibilne reaguje na zníženie technickej úrokovej miery

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie, ponúka riešenie a prichádza na trh s dvomi novinkami, ktoré zabezpečia klientom garanciu 2,5 percenta počas celej poistnej doby, teda napríklad až na 30 rokov.


5. august 2013
SOPK - MetLife Amslico

 • Poisťovňa MetLife Amslico, zameraná primárne na životné poistenie, vykázala za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur


2. júl 2013
Slovenka - MetLife Amslico prináša atraktívne poistenie pre mužov Adam plus

 • MetLife Amslico, prináša atraktívne poistenie pre mužov Adam plus


28. jún 2013
Webnoviny.sk - MetLife Amslico vykázalo vlani hrubý zisk 23,65 milióna eur

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur


28. jún 2013
PRservis.sk - MetLife Amslico vykázalo vlani hrubý zisk 23,65 milióna eur

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur


27. jún 2013
SME.sk - MetLife Amslico vykázalo za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur


27. jún 2013
Teraz.sk - MetLife Amslico vykázalo za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur


27. jún 2013
TASR - MetLife Amslico vykázalo za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok hrubý zisk 23,65 milióna eur


26. jún 2013
SITA - MetLife Amslico vlani s čistým ziskom cez 18,7 milióna eur

 • MetLife Amslico dosiahla za minulý rok čistý zisk vo výške viac ako 18,7 milióna eur.


26. jún 2013
Hospodárske noviny - Poisťovňa MetLife Amslico zarobila milióny eur

 • MetLife Amslico dosiahla za minulý rok čistý zisk vo výške viac ako 18,7 milióna eur.


21. jún 2013
Teraz.sk - MetLife Amslico vykázalo vlani čistý zisk 18,7 milióna eur

 • MetLife Amslico dosiahla za minulý rok čistý zisk vo výške viac ako 18,7 milióna eur.


20. jún 2013
Trend - MetLife Amslico prináša na trh nové atraktívne produkty

 • MetLife Amslico aj v tomto roku priniesla na trh viacero nových atratktívnych produktov.


31. december 2012
Gastro - Poisťovňou roka opäť spoločnosť MetLife Amslico

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, sa stala opätovne poisťovňou roka.


6. december 2012
Financie v pohode - Súčasné produkty pre jedno pohlavie

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, ktorý je špeciálne navrhnutým pre ženy.


1. december 2012
Slovenská obchodná a priemyselná komor - Mesiac v ekonomike

 • Pozíciu najúspešnejšieho poisťovateľa roka 2012 obhájila poisťovňa MetLife Amslico.


27. november 2012
Trend - Eva Plus od MetLife Amslico získala ocenenie

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku získala v mesiaci október ocenenie - od vydavateľstva Star Production - týždenníka Slovenka a to na základe hlasov čitateľov.


23. november 2012
Plus Magazín - MetLife Amslico opätovne poisťovňou roka

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, sa stala opätovne poisťovňou roka.


15. november 2012
TREND - Biznis hľadá svojich lídrov

 • Výročné ceny TRENDU Manažér, Firma, Banka a Poisťovňa roka 2012 majú svojich držiteľov.


15. november 2012
TASR - Spoločnosť MetLife Amslico opätovne poisťovňou roka

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, sa stala opätovne poisťovňou roka.


15. november 2012
Webnoviny.sk - Spoločnosť MetLife Amslico opätovne poisťovňou roka

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, sa stala opätovne poisťovňou roka.


15. november 2012
Teraz.sk - Spoločnosť MetLife Amslico opätovne poisťovňou roka

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, sa stala opätovne poisťovňou roka.


15. november 2012
SME.sk - Spoločnosť MetLife Amslico opätovne poisťovňou roka

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, sa stala opätovne poisťovňou roka.


15. november 2012
PRservis.sk - Spoločnosť MetLife Amslico opätovne poisťovňou roka

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, sa stala opätovne poisťovňou roka.


6. november 2012
SITA.sk - Poisťovnou roka je MetLife Amslico

 • Firmou roka je podľa týždenníka Trend Meroco Bankou roka je Slovenská sporiteľňa, poisťovňou roka MetLife Amslico a manažérom roka sa stal bývalý generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľuboš Lopatka.


6. november 2012
Pravda.sk - Firmou roka je Meroco z Leopoldova, manažérom roka Lopatka

 • Tohtoročné ocenenie Firma roka, udeľované ekonomickým týždenníkom Trend, získal leopoldovský výrobca bionafty z rastlinných olejov Meroco.


6. november 2012
OPeniazoch.sk - Firmou roka je podľa týždenníka Trend Meroco

 • Bankou roka je Slovenská sporiteľňa, poisťovňou roka MetLife Amslico a manažérom roka sa stal bývalý generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľuboš Lopatka.


6. november 2012
SME.sk - Bankou roka je podľa Trendu Slovenská sporiteľňa, manažérom Lopatka

 • Najúspešnejšiu firmu, banku a poisťovňu určil hodnotiaci model porovnávajúci ich dosiahnuté hospodárske výsledky.


6. november 2012
Teraz.sk - Ceny Trendu pre Meroco, SLSP, MetLife Amslico a L. Lopatku

 • Prestížne ocenenia si dnes prevzali predstavitelia ocenených spoločností počas slávnostného večera v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave.


6. november 2012
eTrend - TREND TOP Ľuboš Lopatka, Meroco, Slovenská sporiteľňa, MetLife Amslico

 • TREND udeľoval ocenenia pre manažéra, firmu, banku a poisťovňu roka.Posudzoval pritom výsledky, ktoré tieto spoločnosti dosiahli v roku 2011. Manažéra roka vybrali z desiatich nominovaných čitatelia portálu eTREND a slovenskí topmanažéri.


1. október 2012
Slovenka - Vyhodnotenie súťaže

 • Životné poistenie Eva Plus je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú okrem tradičných poistných benefitov navyše zabezpečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú finančnú rezervu v prípade diagnózy rakoviny ženských orgánov.


19. september 2012
Slovenka - Ženský problém pod kontrolou.

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, ktorý je špeciálne navrhnutým pre ženy.


13. september 2012
NovinySK - POISŤOVNE: MetLife Amslico vlani s čistým ziskom 26,1 mil. eur

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok čistý zisk 26,1 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 10,9 %. Hrubý zisk poisťovne predstavoval 32,5 milióna eur, čo je 10,2-% nárast v porovnaní s rokom 2010.


13. september 2012
Openiazoch - MetLife Amslico vykázala vlani zisk vyše 26 mil. eur

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok čistý zisk 26,1 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 10,9 %.

13. september 2012
finweb- MetLife Amslico vzrástol zisk o desatinu

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok čistý zisk 26,1 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 10,9 %. Hrubý zisk poisťovne predstavoval 32,5 milióna eur, čo je 10,2-% nárast v porovnaní s rokom 2010.


13. september 2012
tasr.sk - FINANCIE: MetLife Amslico vykázala vlani zisk vyše 26 mil. eur

 • Bratislava 13. septembra (TASR) – MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok čistý zisk 26,1 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 10,9 %. Hrubý zisk poisťovne predstavoval 32,5 milióna eur, čo je 10,2-% nárast v porovnaní s rokom 2010.


13. september 2012
SME.sk- Zisk MetLife Amslico narástol o desatinu

 • MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok čistý zisk 26,1 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 10,9 %. Hrubý zisk poisťovne predstavoval 32,5 milióna eur, čo je 10,2-% nárast v porovnaní s rokom 2010.


13. september 2012
HNonline.sk - Poisťovne začali zverejňovať výsledky

 • Za rok 2011 zaznamenala MetLife Amslico hrubý predpis poistného 124,6 milióna eur.


13. september 2012
tasr.sk - FINANCIE: MetLife Amslico vykázala vlani zisk vyše 26 mil. eur

 • Bratislava 13. septembra (TASR) – MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok čistý zisk 26,1 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 10,9 %. Hrubý zisk poisťovne predstavoval 32,5 milióna eur, čo je 10,2-% nárast v porovnaní s rokom 2010.


12. september 2012
Nový čas pre ženy - MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus.

 • Životné poistenie Eva Plus je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú okrem tradičných poistných benefitov navyše zabezpečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú finančnú rezervu v prípade diagnózy rakoviny ženských orgánov.


11. september 2012
Šarm - MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus.

 • Životné poistenie Eva Plus je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú okrem tradičných poistných benefitov navyše zabezpečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú finančnú rezervu v prípade diagnózy rakoviny ženských orgánov.


7. september 2012
Trend - MetLife Amslico prichádza s poistným produktom pre ženy Eva plus

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, ktorý je špeciálne navrhnutým pre ženy.


7. september 2012
Život - MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s poistným produktom pre ženy Eva plus

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, ktorý je špeciálne navrhnutým pre ženy.


7. september 2012 
Nový čas pre ženy - MetLife Amslico prichádza s poistným produktom pre ženy Eva plus

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, ktorý je špeciálne navrhnutým pre ženy.


31. august 2012 
Plus 1 deň - MetLife Amslico prichádza s poistným produktom pre ženy Eva plus

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, ktorý je špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
fmg.sk - MetLife Amslico prichádza s poistným produktom pre ženy

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
news.sk - MetLife Amslico prichádza s poistným produktom pre ženy

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
plusky.sk - MetLife Amslico prichádza na trh s novým poistným produktom Eva plus

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
sme.sk - MetLife Amslico prichádza na trh s novým produktom Eva plus

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
tasr.sk - MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, špeciálne navrhnutým pre ženy

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
teraz.sk - MetLife Amslico prichádza na trh s novým poistným produktom Eva plus

 • Produkt Eva plus je špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
Webnoviny.sk - MetLife Amslico prichádza s poistným produktom pre ženy

 • MetLife Amslico prichádza na slovenský poistný trh s novým poistným produktom Eva plus, špeciálne navrhnutým pre ženy.


22. august 2012 
PRservis.sk - MetLife Amslico prichádza s poistným produktom pre ženy

 • Životné poistenie Eva Plus je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú okrem tradičných poistných benefitov navyše zabezpečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú finančnú rezervu v prípade diagnózy rakoviny ženských orgánov.


22. august 2012 
HNonline.sk - Poistenie iba pre jedno pohlavie

 • Na základe Európskeho súdneho dvoru sa od budúceho roku pri uzatváraní životného poistenia nebude rozlišovať pohlavie. Do konca roka je tak čas uzatvoriť poistenie ešte za výhodné ceny.


21. august 2012 
Slovenka - Poistné bez rozdielov od decembra 2012

 • Od 21. decembra 2012 sa budú používať jednotné sadzby poistného pre mužov a ženy.


10. august 2012 
news.sk - Snoopy ambasádor MetLife a MetLife Amslico slávi narodeniny

 • Kreslená postavička a ambasádor značiek spoločností MetLife Amslico a MetLife oslavuje dnes svoje 62. narodeniny. Snoopy, roztomilý bígl, je roky veľmi populárny vďaka tomu, že neustále vzbudzuje ...


10. august 2012 
sk.aktualizovano.cz - Snoopy ambasádor MetLife a MetLife Amslico slávi narodeniny

 • Snoopy sa narodil v Amerike v roku 1950, keď Charles M. Schulz začal kresliť „Peanuts“, najznámejší a najoriginálnejší komiksový strip všetkých čias.


10. august 2012 
webnoviny.sk - Snoopy ambasádor MetLife a MetLife Amslico slávi narodeniny

 • Snoopy sa narodil v Amerike v roku 1950, keď Charles M. Schulz začal kresliť „Peanuts“, najznámejší a najoriginálnejší komiksový strip všetkých čias.


10. august 2012 
teraz.sk - Snoopy – ambasádor MetLife a MetLife Amslico – oslavuje narodeniny

 • Za tieto roky sa Snoopy stal známou súčasťou identity značky MetLife.


10. august 2012 
prservis.sk - Snoopy ambasádor MetLife a MetLife Amslico slávi narodeniny

 • Kreslená postavička a ambasádor značiek spoločností MetLife Amslico a MetLife oslavuje dnes svoje 62. narodeniny. Snoopy, roztomilý bígl, je roky veľmi populárny vďaka tomu, že neustále vzbudzuje príjemné pocity.


10. august 2012 
tasr.sk - OTS: Snoopy – ambasádor MetLife a MetLife Amslico – oslavuje narodeniny

 • Kreslená postavička a ambasádor značiek spoločností MetLife Amslico a MetLife oslavuje dnes svoje 62. narodeniny. Snoopy, roztomilý bígl, je roky veľmi populárny vďaka tomu, že neustále vzbudzuje príjemné pocity.


10. august 2012 
sme.sk - Snoopy – ambasádor MetLife a MetLife Amslico – oslavuje narodeniny

 • Kreslená postavička a ambasádor značiek spoločností MetLife Amslico a MetLife oslavuje dnes svoje 62. narodeniny. Snoopy, roztomilý bígl, je roky veľmi populárny vďaka tomu, že neustále vzbudzuje príjemné pocity.


8. jún 2012 
Plus 1 deň - SNOOPY od MetLife Amslico zabával deti

 • Stovky detí sa pri príležitosti svojho sviatku Dňa detí mohli v bratislavskej Eurovea stretnúť so známou kreslenou postavičkou psíkom Snoopym.


5. jún 2012 
Slovenka - SNOOPY od MetLife Amslico zabával deti

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
pozri.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
monitorujem.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
news.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
titulka.com - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
aktuality.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
atlas.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
plusky.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Deti ale i dospelí mali jedinečnú príležitosť stretnúť Snoopyho v životnej veľkosti, vyfotografovať sa s ním a zapojiť sa do súťaže v maľovaní tejto postavičky, ako aj hrať o zaujímavé detské ceny.


4. jún 2012 
financeportal.eu - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
dennikrelax.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
virtualne.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
24hod.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – ...


4. jún 2012 
teraz.sk - Kreslená postavička americký psík Snoopy zavítal k deťom na Slovensko

 • Deti, ale aj ich rodičia mali príležitosť stretnúť sa so Snoopym z USA v kostýmovej ľudskej veľkosti, odfotografovať sa s ním a zapojiť sa do súťaže v maľovaní tejto postavičky.


4. jún 2012 
tasr.sk - MetLife Amslico predstavila deťom postavičku Snoopy-ho

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
prservis.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, predstavila po prvýkrát vo svojej histórii v piatok 1. júna na Deň detí, svojho ambasádora – Snoopy-ho.


4. jún 2012 
webnoviny.sk - Deti zabával psík Snoopy od MetLife Amslico

 • Deti ale i dospelí mali jedinečnú príležitosť stretnúť Snoopyho v životnej veľkosti, vyfotografovať sa s ním a zapojiť sa do súťaže v maľovaní tejto postavičky, ako aj hrať o zaujímavé detské ceny.


1. jún 2012 
news.sk - Deň detí oslávi aj známa postavička Snoopy

 • Deň detí s MetLife Amslico a so Snoopy-m v najväčších mestách na Slovensku.


1. jún 2012 
kamsdetmi.sk - MDD v Auparku | Košice

 • Okrem toho stretnete u nás v tento deň aj známu postavičku Snoopyho, ktorú pre vás do Auparku prináša poisťovňa Amslico. Odfoťte sa so Snoopym a získajte fotku zadarmo. Zapojiť sa môžete aj do tvorivých dielní s tématikou Snoopyho a získať malú pozornosť.


1. jún 2012 
virtualne.sk - Deň detí oslávi aj známa postavička Snoopy

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, pripraví po prvýkrát vo svojej histórii Deň detí, kde zároveň predstaví verejnosti svojho ambasádora – Snoopyho.


1. jún 2012 
aktuality.sk - Deň detí oslávi aj známa postavička Snoopy

 • Najväčšia poisťovňa špecializovaná na životné poistenie na Slovensku, spoločnosť MetLife Amslico, pripraví po prvýkrát vo svojej histórii Deň detí, kde zároveň predstaví verejnosti svojho ambasádora – Snoopyho.


1. jún 2012 
tasr.sk - Kreslená postavička - americký psík Snoopy zavítal na Slovensko

 • Stovky detí sa dnes pri príležitosti svojho sviatku - Medzinárodného dňa detí - mohli v bratislavskom centre Eurovea stretnúť so známou americkou kreslenou postavičkou psíka Snoopyho.


1. jún 2012 
webnoviny.sk - Deň detí oslávi aj známa postavička Snoopy

 • Deň detí s MetLife Amslico a so Snoopy-m v najväčších mestách na Slovensku.


11. máj 2012 
hnonline.sk - Kvalita predaja sa ukáže po pár rokoch

 • Majitelia finančných produktov si neraz sťažujú na nízke výnosy. Pritom viac strácajú tým, že produkt predčasne zrušia.


14. februára 2012 
Investor - Sprievodca finančným trhom

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike a Maďarsku a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku.


31. januára 2012 
TREND - MetLife nakupuje

 • ČESKO: Na Slovensku patrí Amslico MetLife medzi najväčšie poisťovne na trhu, no napríklad v susednom Česku sa presadila menej výrazne.


31. januára 2012 
aktuality.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


31. januára 2012 
tasr.sk - OTS: MetLife kupuje české, maďarské a rumunské operácie spoločnosti Aviva plc

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (&quotAviva životná poisťovňa Česká republika&quot) a v Maďarsku (&quotAviva životná poisťovňa Maďarsko&quot), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (&quotAviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko&quot). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
hnonline.sk - Aviva predala MetLife českú, maďarskú a rumunskú dcéru

 • Najväčšia britská poisťovňa Aviva predala svoje dcérske spoločnosti v Česku, Maďarsku a Rumunsku americkému rivalovi MetLife, aby sa mohla sústrediť na regióny, v ktorých generuje väčšinu zisku.


30. januára 2012 
narodnaobroda.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
enovinky.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
24hod.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
bohati.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
zober.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
financeportal.eu - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
plusky.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
aktualne.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
pozri.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
webnoviny.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
prservis.sk - MetLife kupuje tri európske operácie poisťovne Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. sa rozhodla kúpiť od spoločnosti Aviva plc ich životné poisťovne v Českej republike (“Aviva životná poisťovňa Česká republika”) a v Maďarsku (“Aviva životná poisťovňa Maďarsko”), a životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku (“Aviva životná a dôchodková poisťovňa Rumunsko”). Uzavretie transakcie sa očakáva v priebehu roka 2012 a vzťahujú sa na ňu štandardné regulačné schválenia. Finančné podmienky transakcie nie sú zverejnené.


30. januára 2012 
tasr.sk - POISŤOVNE: Aviva predala MetLife českú, maďarskú a rumunskú dcéru

 • Najväčšia britská poisťovňa Aviva predala svoje dcérske spoločnosti v Česku, Maďarsku a Rumunsku americkému rivalovi MetLife, aby sa mohla sústrediť na regióny, v ktorých generuje väčšinu zisku.


30. januára 2012 
etrend.sk - MetLife kupuje pobočky poisťovne Aviva

 • Na Slovensku patrí MetLife Amslico medzi najväčšie poisťovne na trhu, no napríklad v susednom Česku sa presadila menej výrazne.


30. januára 2012 
sme.sk - MetLife kupuje tri poisťovne spoločnosti Aviva

 • Spoločnosť MetLife, Inc. kupuje od spoločnosti Aviva plc životné poisťovne v Českej republike a v Maďarsku, a rovnako tak životnú a dôchodkovú poisťovňu v Rumunsku.


30. januára 2012 
SITA - POISŤOVNE: MetLife kupuje tri poisťovne spoločnosti Aviva

 • Uzavretie kúpy životnej poisťovne v Českej republike a v Maďarsku, a rovnako tak životnej a dôchodkovej poisťovne v Rumunsku očakáva MetLife v tomto roku.


16. januára 2012 
Investor - Sprievodca finančným trhom


16. januára 2012 
Investor - MetLife Amslico - poisťovňa roka 2011


20. decembra 2011 
prservis.sk - V.I.P. Premium je novinkou na slovenskom trhu

 • Správcovská spoločnosť MetLife Funds a poisťovňa MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku, posúdili zmeny investičného správania a dopyt klientov. Výsledkom je prvý produkt na trhu, ktorý spája výhody pravidelného sporenia s funkciou rebalancovania a ochrany pred rizikom spojeným s úrazom - V.I.P. Premium.


15. decembra 2011 
Plus 1 deň - Poisťovňa roka 2011 - MetLife Amslico prináša dva nové produkty


12. decembra 2011 
Gastro - Amslico - Poisťovňa roka 2011


12. decembra 2011 
hnonline.sk - Čo priniesol mesiac na produktovom poli


7. decembra 2011 
Slovenka - Prestížna cena pre poisťovňu


7. decembra 2011 
SOPK - MetLife Amslico


1. decembra 2011 
Trend - MetLife Amslico


18. novembra 2011 
Plus 1 deň - MetLife Amslico


15. novembra 2011 
s24.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
pozri.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
plusky.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
novinynawebe.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
narodnaobroda.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
fuu.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné …


15. novembra 2011 
financeportal.eu - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest. Poistenie MetLife Garant je optimálny finančný plán, ktorý kombinuje celoživotnú poistnú ochranu a možnosti akumulácie kapitálu.…


15. novembra 2011 
dnes.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
aktuality.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
24hod.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie ...


15. novembra 2011 
tasr.sk - OTS: Poisťovňa roka 2011 - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


15. novembra 2011 
webnoviny.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • Poisťovňa roka 2011 - MetLife Amslico prináša dva nové produkty.


15. novembra 2011 
prservis.sk - MetLife Amslico prináša dva nové produkty

 • MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku a zároveň je Poisťovňou roka 2011, priniesla najnovšie hneď dva nové produkty: Variabilné životné poistenie MetLife Garant a Investičné životné poistenie MetLife Invest.


14. novembra 2011 
sme.sk - MetLife Amslico vykázala za prvý polrok zisk 9,5 milióna eur

 • MetLife Amslico je poisťovňou zameranou primárne na životné poistenie a na slovenskom trhu pôsobí od decembra 1995, odvtedy ani raz nevykázala stratu.


14. novembra 2011 
Investor - Sprievodca finančným trhom


11. novembra 2011 
webnoviny.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
tasr.sk - POISŤOVNE: MetLife Amslico vykázala za prvý polrok zisk 9,5 milióna eur

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla za prvý polrok tohto roku hrubý predpis poistného vo výške 62,691 milióna eur.


11. novembra 2011 
tasr.sk - OTS: MetLife Amslico - poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
SITA - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
s24.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
pozri.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
plusky.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
novinynawebe.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
narodnaobroda.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
hnonline.sk - MetLife Amslico vykázala za prvý polrok zisk

 • Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla za prvý polrok tohto roku hrubý predpis poistného vo výške 62,691 milióna eur.


11. novembra 2011 
fuu.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
financnik.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
enovinky.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
comein.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
bohati.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
bizovo.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
atlas.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


11. novembra 2011 
24hod.sk - MetLife Amslico - Poisťovňa roka 2011


8. novembra 2011 
webnoviny.sk - Firmou roka je T-Systems Slovakia


8. novembra 2011 
TREND - Tlačová správa


8. novembra 2011 
tasr.sk - HOSPODÁRSTVO: Vyhlásili firmu, banku a poisťovňu roka 2011


8. novembra 2011 
etrend.sk - TREND TOP: Ivan Golian, T-Systems, VÚB, MetLife Amslico


9. septembra 2011 
Investor - Sprievodca finančným trhom


7. septembra 2011
tasr.sk - OTS: MetLife Amslico začala ponúkať nový program - Ročné cestovné poistenie

 • Spoločnosť MetLife Amslico začala ponúkať nový program - Ročné cestovné poistenie, ktoré zabezpečuje poistnú ochranu pred nepredvídateľnými životnými situáciami na dovolenkách, výletoch a pracovných cestách v zahraničí.


11. júla 2011 
Investor - Sprievodca finančným trhom


10. mája 2011 
Investor - Sprievodca finančným trhom


21. apríla 2011 
Plus 1 den - MetLife Amslico otvorila nové priestory


15. apríla 2011 
zoznam.sk - MetLife Amslico vlani s hrubým ziskom 29,52 mil. eur

 • Hrubý zisk poisťovne MetLife Amslico sa medziročne zvýšil o 30,1 %


15. apríla 2011 
JOJ noviny.sk - POISŤOVNE: MetLife Amslico vlani s hrubým ziskom 29,52 mil. eur

 • Spoločnosť MetLife Amslico, pôvodne Amslico AIG Life, dosiahla v minulom roku hrubý zisk 29,52 mil. eur pri medziročnom náraste o 30,1 %.


15. apríla 2011 
atlas.sk - Otvorenie nových priestorov MetLife Amslico v Bratislave

 • Spoločnosť MetLife Amslico dnes prestrihnutím pásky slávnostne otvorila nové priestory centrály spoločnosti v bratislavskej Eurovey.


15. apríla 2011 
sme.sk - Zisk MetLife Amslico vlani stúpol o takmer tretinu

 • Spoločnosť MetLife Amslico, pôvodne Amslico AIG Life, dosiahla v minulom roku hrubý zisk 29,52 mil. eur pri medziročnom náraste o 30,1 %. Predpísané poistné zaznamenalo mierne zníženie o 0,2 % na 121,55 mil. eur.


15. apríla 2011 
SITA - MetLife Amslico vlani s hrubým ziskom 29,52 mil. eur

 • Spoločnosť MetLife Amslico, pôvodne Amslico AIG Life, dosiahla v minulom roku hrubý zisk 29,52 mil. eur pri medziročnom náraste o 30,1 %.


15. apríla 2011 
tasr.sk - MetLife Amslico vlani vzrástol hrubý zisk o 30 %

 • Poisťovňa MetLife Amslico vlani na Slovensku dosiahla hrubý zisk 29,515 milióna eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 30,09 %.


15. apríla 2011 
hnonline.sk - MetLife Amslico vzrástol zisk o takmer tretinu

 • Poisťovňa MetLife Amslico vlani na Slovensku dosiahla hrubý zisk 29,515 milióna eur.


15. apríla 2011 
webnoviny.sk - Otvorenie nových priestorov MetLife Amslico v Bratislave

 • Nová adresa centrály spoločnosti MetLife Amslico v bratislavskej Eurovey bude „domovom“ pre viac ako 200 zamestnancov z 3 spoločností ( spoločností životného poistenia, fondov a služieb).


15. apríla 2011 
SITA - MetLife Amslico: Otvorenie nových priestorov centrály v Bratislave

 • Spoločnosť MetLife Amslico dnes prestrihnutím pásky slávnostne otvorila nové priestory centrály spoločnosti v bratislavskej Eurovey.


15. apríla 2011 
tasr.sk - MetLife Amslico slávnostne otvorila svoje nové priestory

 • Spoločnosť MetLife Amslico dnes prestrihnutím pásky slávnostne otvorila nové priestory centrály spoločnosti v bratislavskej Eurovey.


13. apríla 2011 
Hospodárske noviny - MetLife rástol zisk


12. novembra 2010 
Plus 1 deň - Amslico zmenilo logo a majiteľa


11. novembra 2010 
TREND - Amslico je už MetLife aj na Slovensku

 • Značka AIG definitívne mizne zo slovenského trhu, jej dcéry tu ostávajú naďalej


11. novembra 2010 
TREND TOP 2010 - MetLife kupuje Amslico so striebornou medailou


10. novembra 2010 
SLOVENKA - Amslico zmenilo logo a majiteľa


8. novembra 2010 
Investor - Amslico mení značku i majiteľa


3. novembra 2010 
hnonline.sk - Amslico mení názov aj logo

 • Najväčšia poisťovňa na Slovensku špecializujúca sa na životné poistenie Amslico a jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa od začiatku novembra stali súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company – MetLife, Inc.


2. novembra 2010 
zoznam.sk - Amslico AIG Life mení značku na MetLife Amslico

 • Spoločnosť MetLife dokončila akvizíciu Alico od AIG, slovenské Amslico sa mení na MetLife Amslico.


2. novembra 2010 
webnoviny.sk - MetLife dokončila akvizíciu spoločnosti Alico

 • Odmena, ktorú MetLife zaplatilo po dohode AIG za akvizíciu Alico, pozostávala z 7,2 miliardy USD v hotovosti a 9 miliárd USD v podobe akcií MetLife a iných cenných papierov, ktoré boli predmetom konečnej dohody.


2. novembra 2010 
tasr.sk - MetLife dokončila akvizíciu spoločnosti Alico

 • New York 2. novembra (TASR-OTS) - Spoločnosť MetLife v pondelok 1. novembra oznámila, že dokončila akvizíciu spoločnosti American Life Insurance Company (Alico) od spoločnosti American International Group, Inc. (AIG) za 16,2 miliardy USD.


2. novembra 2010 
sme.sk - Amslico AIG Life mení značku na MetLife Amslico

 • BRATISLAVA. Poisťovňa Amslico AIG Life a jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa od novembra stali súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company (MetLife). Značka Amslico sa tak postupne zmení na MetLife Amslico, pričom proces sa zavŕši 1. mája budúceho roka.


2. novembra 2010 
hnonline.sk - Amslico mení značku a aj majiteľa

 • Amslico - najväčšia poisťovňa na Slovensku špecializovaná najmä na životné poistenie a jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa od 1. novembra stali súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company - MetLife, Inc.


2. novembra 2010 
etrend.sk - Amslico AIG Life mení značku na MetLife Amslico

 • Spoločnosť MetLife dokončila akvizíciu Alico od AIG


2. novembra 2010 
atlas.sk - Amslico mení značku aj majiteľa

 • Amslico - najväčšia poisťovňa na Slovensku špecializovaná najmä na životné poistenie a jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa od pondelka 1. novembra stali súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company - MetLife, Inc.


2. novembra 2010 
aktualne.sk - Poisťovňa Amslico mení značku aj majiteľa

 • Bratislava - Amslico - najväčšia poisťovňa na Slovensku špecializovaná najmä na životné poistenie a jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa od pondelka 1. novembra stali súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company - MetLife, Inc.


1. júla 2010 
hnonline.sk - Amslico má najvyšší zisk vo svojej histórii

 • Poisťovňa Amslico dosiahla v minulom roku hrubý predpis poistného vo výške 122,617 milióna eur.


1. júla 2010 
sme.sk - Amslico dosiahlo vlani najvyšší zisk vo svojej histórii

 • BRATISLAVA. Amslico AIG Life poisťovňa dosiahla v minulom roku podľa auditovaných výsledkov hrubé predpísané poistné 122,6 mil. eur, rok predtým to bolo 125,6 mil. eur. Ide teda o medziročné zníženie o 2,4 %. Spoločnosť hospodárila vlani s čistým ziskom 17,7 mil. eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to 1,3-percentný nárast.


1. júla 2010 
TASR - Poisťovňa Amslico dosiahla v minulom roku hrubý predpis poistného vo výške 122,617 milióna eur.

 • Vlani hospodárila poisťovňa s hrubým ziskom 22,688 milióna eur, čo predstavuje viac ako 1-% nárast v porovnaní s rokom 2008. Vyplýva to z auditovaných výsledkov spoločnosti za minulý rok. Čistý zisk predstavoval 17,674 milióna eur, čo je v medziročnom porovnaní 1,3-% nárast. Ide pritom o najvyšší zisk počas doterajšieho pôsobenia spoločnosti na Slovensku.


10. apríla 2010 
PRAVDA - Líderská pozícia AMSLICO ešte viac posilnená.

 • Americká poisťovacia spoločnosť American International Group (NYSE: AIG) 8.marca oznámila, že sa definitívne dohodla na predaji svojej divízie životného poistenia American Life Insurance Company (ALICO) spoločnosti MetLife za približne 15,5 miliardy USD, z toho 6,8 miliardy USD v hotovosti a zvyšok vo forme cenných papierov MetLife.


7. apríla 2010 
SME - AMSLICO hospodárila so ziskom 19,031 milióna eur

 • Hrubý predpis poistného vo výške 122,793 milióna eur dosiahla v minulom roku Amslico - najväčšia poisťovňa na Slovensku zameraná výlučne na životné poistenie.


7. apríla 2010 
TREND - AMSLICO v minulom roku hospodárilo so ziskom 19,031 milióna eur

 • Hrubý predpis poistného vo výške 122,793 milióna eur dosiahlo v minulom roku Amslico - najväčšia poisťovňa na Slovensku zameraná výlučne na životné poistenie.


6. apríla 2010 
Investor - Sprievodca finančným trhom

 • Poisťovňa Amslico dosiahla v minulom roku hrubý predpis poistného vo výške 122,8 mil.


6. apríla 2010 
Investor - AMSLICO s novým majiteľom

 • Americká poisťovacia spoločnosť American International Group (AIG) sa definitívne dohodla na predaji svojej divízie životného poistenia Alico, ktorú kúpi spoločnosť MetLife za približne 15,5 mld. USD.


6. apríla 2010 
Investor - AMSLICO s novým majiteľom

 • Americká poisťovacia spoločnosť American International Group (AIG) sa definitívne dohodla na predaji svojej divízie životného poistenia Alico, ktorú kúpi spoločnosť MetLife za približne 15,5 mld. USD.