MetLife

Poisťovňa MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa na Slovensku stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.

Spoločnosť MetLife vstúpila v roku 2016 do 21. roku svojho pôsobenia na slovenskom poistnom trhu. Celé toto obdobie je sprevádzané finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami v tomto odvetví, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou.

V súčasnosti má MetLife takmer 10%-ný* podiel na trhu životného poistenia, hrubý predpis poistného dosiahol ku koncu roku 2014 hodnotu 121 milióna Eur.

*Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní

Identifikačné údaje spoločností MetLife na Slovensku:

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123

(Obchodné meno MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, sa s účinnosťou od 1.9.2016 zmenilo na MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu.)

MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
IČO: 47 257 091, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2698/B organizačná zložka MetLife Europe Insurance designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 472350

(Obchodné meno MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu sa s účinnosťou od 1.9.2016 zmenilo na MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu.)

 

20. výročie na Slovensku spoločnosť oslávila aj zmenou značky na MetLife

Zmena značky na MetLife vyplýva z uskutočňovania globálnej stratégie celej skupiny MetLife, ktorá pôsobí na celosvetovom trhu takmer 150 rokov. Stratégia zmeny značky je zameraná na posilňovanie integrity a silnú orientáciu na zákazníka. Od začiatku januára do konca júna minulého roku spoločnosť postupne komunikovala svoj rebranding, teda zmenu dlhoročne známej značky MetLife Amslico na MetLife. Poisťovňa má v súčasnosti takmer 10 % podiel na slovenskom trhu životného poistenia a viac ako 500 000 klientov.

Zároveň sa MetLife Amslico poisťovňa, a.s. od 1. apríla 2015 zlučila s írskou spoločnosťou MetLife Europe Limited (MEL), ktorá je členom skupiny MetLife a bola založená v Írsku. Časť poistného kmeňa neživotného poistenia bola zároveň k 1. aprílu 2015 prevedená na spoločnosť MetLife Europe Insurance Limited (MEIL), ktorá je takisto súčasťou skupiny MetLife a bola založená v Írsku.

Spoločnosti MEL a MEIL pôsobia na Slovensku prostredníctvom svojich slovenských pobočiek a prevzali všetky práva a povinnosti poisťovne MetLife Amslico.

Toto zlúčenie žiadnym spôsobom neovplyvnilo podmienky poistných zmlúv a príslušných poistných plnení a preto nie je potrebné zo strany klienta vykonať žiadne úkony.

Pre viac informácií kliknite na Otázky a odpovede týkajúce sa Zlúčenia a prevodu (MEL a MEIL).

Naše úspechy

Vďaka vyššie uvedeným kvalitám získala spoločnosť MetLife  na Slovensku doposiaľ aj viacero ocenení.

Ocenenia nezávislého týždenníka Trend v kategórii Poisťovňa roka. Táto cena patrí medzi najprestížnejšie ocenenie pre poisťovne na Slovensku.

Zlatá minca - ocenenie pre špecifické produkty.

Ocenenie Superbrands pre MetLife – ocenenie značiek z databázy všetkých registrovaných obchodných „trejdmarkov“.

              

V júni 2014 sa spoločnosť stala držiteľom slovenského rekordu, kedy sa jej podarilo vytvoriť živé logo, nápis SNOOPY o rozmeroch 79x18m.


V júni 2015 MetLife získal ďalší slovenský rekord. Spoločnosť vytvorila „Balónového Snoopy“ – hlavu svojho maskota Snoopyho, vytvorenú z čiernych a bielych balónov, ktorých počet bol 611 a rozmer 7x9 metrov.