Dôležitá informácia pre klientov.

 

V uplynulých dňoch sme skupine klientov posielali informáciu o Finančnom stave poistenia, spolu s ktorou sme zasielali aj žiadosť o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s poskytovaním automatickej pôžičky, pokiaľ mali túto možnosť uvedenú v ich poistnej zmluve (jedná sa o Kapitálové životné poistenie).

 

Automatická pôžička na úhradu poistného je služba, ktorá Vám zabezpečí pokračovanie Vašej poistnej zmluvy aj v prípade, že momentálne nemôžete, alebo ste zabudli uhradiť poistné z vlastných prostriedkov (nečakané životné situácie...).

 

Niektorí klienti už v minulosti vyjadrili súhlas s poskytovaním automatickej pôžičky. Klientov, ktorí od nás túto žiadosť dostali, si dovoľujeme opätovne požiadať o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s touto službou spolu s podmienkami, za akých budeme túto službu naďalej poskytovať.

 

Je to z dôvodu, aby sme boli schopní zachovať poistné krytie aj bez úhrady poistného. Pokiaľ súhlas opätovne neudelíte, bude Vám táto služba od 1.1.2019 automaticky deaktivovaná.

 

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sme posielali s Finančným stavom poistenia, ako aj v schránke správ na zákazníckej zóne www.mojmetlife.sk po prihlásení, resp. zaregistrovaní sa.

 

Ďakujeme, MetLife tím.