Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov

Máte otázku?

Zavolajte nám 

+421 2 59 363 111

0800 800 008

Naše kancelárie

Potrebujete nájsť naše kancelárie?

Tak .... kliknite sem

Kto sme

Poisťovňa MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa na Slovensku stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.

Spoločnosť MetLife vstúpila v roku 2016 do 21. roku svojho pôsobenia na slovenskom poistnom trhu. Celé toto obdobie je sprevádzané finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami v tomto odvetví, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou.

V súčasnosti má MetLife takmer 10%-ný* podiel na trhu životného poistenia, hrubý predpis poistného dosiahol ku koncu roku 2014 hodnotu 121 milióna Eur.

 

*Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní

20. výročie na Slovensku spoločnosť oslávila aj zmenou značky na MetLife

Zmena značky na MetLife vyplýva z uskutočňovania globálnej stratégie celej skupiny MetLife, ktorá pôsobí na celosvetovom trhu takmer 150 rokov. Stratégia zmeny značky je zameraná na posilňovanie integrity a silnú orientáciu na zákazníka. Od začiatku januára do konca júna minulého roku spoločnosť postupne komunikovala svoj rebranding, teda zmenu dlhoročne známej značky MetLife Amslico na MetLife. Poisťovňa má v súčasnosti takmer 10 % podiel na slovenskom trhu životného poistenia a viac ako 500 000 klientov.

Zároveň sa MetLife Amslico poisťovňa, a.s. od 1. apríla 2015 zlučila s írskou spoločnosťou MetLife Europe Limited (MEL), ktorá je členom skupiny MetLife a bola založená v Írsku. Časť poistného kmeňa neživotného poistenia bola zároveň k 1. aprílu 2015 prevedená na spoločnosť MetLife Europe Insurance Limited (MEIL), ktorá je takisto súčasťou skupiny MetLife a bola založená v Írsku.

Spoločnosti MEL a MEIL pôsobia na Slovensku prostredníctvom svojich slovenských pobočiek a prevzali všetky práva a povinnosti poisťovne MetLife Amslico.

Toto zlúčenie žiadnym spôsobom neovplyvnilo podmienky poistných zmlúv a príslušných poistných plnení a preto nie je potrebné zo strany klienta vykonať žiadne úkony.

Pre viac informácií kliknite na Otázky a odpovede týkajúce sa Zlúčenia a prevodu (MEL a MEIL).

Identifikačné údaje MEL:

MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B
organizačná zložka MetLife Europe Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko
zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 

(ako právny nástupca spoločnosti MetLife Amslico poisťovňa, a.s.)

Identifikačné údaje MEIL:

MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
IČO: 47 257 091, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2698/B
organizačná zložka MetLife Europe Insurance Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko
zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 472350

 

Naše úspechy

Vďaka vyššie uvedeným kvalitám získala spoločnosť MetLife  na Slovensku doposiaľ aj viacero ocenení.

Ocenenia nezávislého týždenníka Trend v kategórii Poisťovňa roka. Táto cena patrí medzi najprestížnejšie ocenenie pre poisťovne na Slovensku.

Zlatá minca - ocenenie pre špecifické produkty.

Ocenenie Superbrands pre MetLife – ocenenie značiek z databázy všetkých registrovaných obchodných „trejdmarkov“.

              

V júni 2014 sa spoločnosť stala držiteľom slovenského rekordu, kedy sa jej podarilo vytvoriť živé logo, nápis SNOOPY o rozmeroch 79x18m.


V júni 2015 MetLife získal ďalší slovenský rekord. Spoločnosť vytvorila „Balónového Snoopy“ – hlavu svojho maskota Snoopyho, vytvorenú z čiernych a bielych balónov, ktorých počet bol 611 a rozmer 7x9 metrov.

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC

MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika. Tel.: 02/59 363 111, metlife@metlife.sk | Podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane súkromia | Cookies