Cestovné poistenie

Spoločnosť MetLife Vám prostredníctvom spoločnosti Orange Slovensko ponúka cestovné poistenie, ktoré je poskytované v rámci roamingových balíkov.
Spojili sme pre Vás atraktívne cestovné poistenie a zvýhodnené telekomunikačné služby tak, aby ste cestovali bez obáv z nepredvídateľných životných udalostí.

Viac informácií ohľadne poistných krytí nájdete v tabuľke poistných krytí a poistných súm. Vo vlastnom záujme si pred každou cestou overte, či ja Vami vybraná krajina vhodná na pobyt, resp. dovolenku. Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR, pre viac informácií kliknite tu. (http://www.foreign.gov.sk)

 

  Poistná udalosť a poistné plnenie:

 • V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu, asistenciu v slovenskom/českom jazyku Vám poskytne Asistenčná služba MetLife na tel. č:

                        +421 2 20 510 510

  Na telefonický hovor s asistenčnou službou sa vopred dôkladne pripravte. Správne a presné odpovede urýchlia riešenie vzniknutej situácie. Uveďte prosím:
 • meno a priezvisko poisteného, rodné číslo
 • zákazník Orange
 • meno a priezvisko volajúceho, kontaktné telefónne číslo v zahraničí
 • krajinu a miesto pobytu v zahraničí
 • informácie o poistnej udalosti


v prípade lekárského ošetrenia

 • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára
 • popis udalosti/úrazu a prípadne dôvod ošetrenia / hospitalizácie.

 

Poistená ochrana a poistné sumy:

 

Poistné krytie Články Poistných podmienok pre Ročné cestovné poistenie. Spoluúčasť Poistné plány / Poistné sumy
Pan-EU (Európa) Pan-EU (Svet)
Asistenčné služby  C - áno áno
Smrť následkom úrazom  A.1 - 10 000 € 10 000 €
Trvalá invalidita A.1 - 10 000 € 10 000 €
Úplná trvalá invalidita  A.1 - 5 000 € 5 000 €
Liečebné náklady a súvisiace výdavky Liečebné náklady/výdavky A.2 - 40 000 € 100 000 €
Náklady na stomatológa A.2 - 150 € spolu max 100 € na zub 150 € spolu max 100 € na zub
Núdzová evakuácia  A.3 - 5 000 € 10 000 €
Repatriácia pozostatkov  A.4 - 10 000 € 10 000 €
Zodpovednosť za škodu (doplnkové poistenie) Strata alebo poškodenie cudzieho majetku B.1.2 75 € 10 000 € 10 000 €
Zranenie inej osobe vrátane následnej smrti B.1.1  75 € 10 000 € 10 000 €
Batožina - strata, krádež, a poškodenie (doplnkové poistenie)   B.3 15 € max 1 000 € spolu max 500 € na batožinu max 1 000 € spolu max 500 € na batožinu
Omeškanie batožiny (doplnkové poistenie)   B.4 - max 1 000 € spolu max 50 € na 12 hodín max 1 000 € spolu max 50 € na 12 hodín
Extrémne športy    - Nie Nie
Služobná cesta    - Nie Nie

Viac detailných informácií ohľadne poistenia, poistných krytí nájdete v Poistných podmienkách pre cestovné poistenie Orange.

Viac informacii o ponuke roamingových balíkov Orangeu www.orange.sk.

 

Prehľad starších balíkov cestovného poistenia najdete TU

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov