Poistenie Adam plus – špeciálne poistenie pre mužov

Poistenie Adam plus je variabilné životné poistenie, ktoré okrem tradičných poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb. Muži sa tak môžu sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusia si robiť starosti s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpečením rodiny, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.

Tento nový produkt pokrýva riziká, ktoré ovplyvnia život 1 z 3 mužov na Slovensku.          

Poistenie Adam plus je špeciálne navrhnuté pre potreby mužov:

 • Kryje riziká, najčastejšie ohrozujúce mužov v aktívnom veku, teraz za výhodnejších podmienok
 • So zjednodušeným zdravotným ocenením
 • S možnosťou meniť rozsah poistnej ochrany
 • Komplexné poistné krytie aj pre pripoistené deti


Adam plus formulár - ak máte záujem o bližšie informácie o produkte, prosím, vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.

 

Benefity produktu


Poistenie Adam plus poskytuje benefity v štyroch úrovniach:

 • Krytie pre prípad diagnostikovania mužskej  kritickej choroby
  Jednorazové odškodné až do výšky 10 000 €
  Mesačné odškodné vo výške 300 € po dobu 6 mesiacov
  Denné odškodné až 20 € za každý deň hospitalizácie
  Prístup k lekárskym konzultáciám vo významných medicínskych centrách v USA
 • Krytie pre prípad straty života alebo trvalej invalidity pri dopravnej nehode
 • Krytie pre prípad straty života z akejkoľvek príčiny
 • Hotovosť v prípade dožitia


Parametre

Poistenie je určené mužom vo veku 16 – 55 rokov. K dispozícii sú tri varianty poistnej ochrany: SILVER, GOLD, PLATINUM s denným poistným od 0,83.

www.adamplus.sk

Brožúra Adam plus na stiahnutie

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov