Celoživotné poistenie

Základné životné poistenie s veľkým dôrazom na rizikovú zložku

  • finančná ochrana blízkych pre prípad nečakanej životnej udalosti
  • doba platenia poistného môže byť kratšia ako doba trvania poistenia
  • maximálny vstupný vek až 70 rokov
  • variabilita pripoistení – možnosť výberu zo širokej ponuky pripoistení
  • nízka cena, vysoké krytie

• Poistná udalosť a poistné plnenie

    - V prípade, že sa poistený dožije konca poistnej doby Metlife vypláca poistnú sumu + podiel na výnose
    - V prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby z akejkoľvek príčiny (okrem výluk) Metlife vypláca poistnú sumu + dovtedy pripísaný podiel na výnose

• Poistná doba
    -
Poistná doba je do veku 100 rokov.

Vstupný vek
    - Minimálny vstupný vek je 16 rokov
    - Maximálny vstupný vek je 70 rokov

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov