E - Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Ide o základné životné poistenie kapitálového typu, kde sa poistná udalosť netýka iba úmrtia poisteného ale aj dožitia sa konca poistného plánu. E (Endowment) je kombináciou rizikového a sporivého poistenia.

Nikto z nás s istotou nevie, aká bude naša finančná situácia v budúcnosti. Životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia umožňuje pravidelnými platbami poistného predchádzať neočakávaným zvratom a takisto pomáha zmierniť dopad tragických udalostí, napr. v prípade úmrtia poisteného.

Nakoľko E predstavuje poistenie so sporivou zložkou, rieši aj finančnú neistotu v budúcnosti, pretože treba myslieť aj na obdobie, keď už nie sme aktívne zárobkovo činní, ale chceme si zachovať životnú úroveň, na ktorú sme boli zvyknutí.

VÝHODY PRE KLIENTA

  • Garantovaná technická úroková miera 2,5% p.a. platná počas celej poistnej doby
  • Finančná ochrana blízkych pre prípad nečakanej životnej udalosti
  • Vytváranie dostatočných finančných rezerv do budúcnosti
  • Zjednodušené ocenenie zdravotného stavu pre poistnú sumu do 15 000 EUR
  • Variabilita pripoistení – možnosť výberu zo širokej ponuky pripoistení
  • Možnosť zobrať si pôžičku s úrokovou sadzbou 9,5% p.a. do výšky odkupnej hodnoty

 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Dajme svojim deťom vzdelanie

Dajme svojim deťom vzdelanie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov