Poistenie Junior Kapitál Plus

Poistný program „Junior kapitál Plus“ pomôže prostredníctvom dlhodobého šetrenia vytvoriť pre dieťa potrebnú rezervu pre vstup do dospelosti.

  • pomôže zvýšiť životnú úroveň vašich detí a celej vašej rodiny
  • hotovosť pre vaše deti v dospelosti, ktorú možno použiť na vzdelanie, zaobstaranie si bývania, založenie rodiny, atď.
  • hotovosť v prípade trvalej invalidity a straty života rodiča následkom úrazu
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade trvalej invalidity rodiča a neschopnosti platiť poistné
  • podiel na výnose

 

V priebehu poistenia sú finančné prostriedky zhodnocované tak, aby na konci poistného plánu malo poistené dieťa vyplatenú garantovanú poistnú sumu a prípadné podiely na výnose.

Navyše v prípade smrti rodiča následkom úrazu, dieťa dostane päťnásobok garantovanej poistnej sumy

· Vstupný vek poisteného dieťaťa
Minimálny vstupný vek je 0 rokov
Maximálny vstupný vek je 15 rokov

· Vstupný vek dospelého poisteného
Minimálny vstupný vek je 18 rokov
Maximálny vstupný vek je 55 rokov

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov