Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym poistným plnením

Nepredvídateľné životné situácie sú každodennou súčasťou nášho života. Úrazy, ktoré vyústia do trvalých následkov častokrát zásadne zmenia naše životy a životy našich blízkych. Výhodou tohto poistenia je to, že pokrýva nielen anatomické straty, ale aj funkčné poškodenia, zabraňujúce používaniu napr. jednotlivých končatín.

  • Poistenie má dva varianty: Poistné plnenie s progresiou do 500% alebo do 250%.

 

Poistná udalosť a poistné plnenie

  • V prípade trvalých následkov úrazu je poistným plnením vyplatená finančná hotovosť ako % z poistnej sumy v závislosti od stupňa poškodenia a to do výšky až 500%, resp. 250% poistnej sumy, podľa zvoleného variantu progresie.

 

Technické parametre

  • Minimálny vstupný vek je 0 rokov, maximálny vstupný vek je 74 rokov. Poistenie končí dovŕšením 75. roku života klienta.
  • Vstupným parametrom do poistenia je riziková skupina poisteného.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika. Tel.: 02/59 363 111, metlife@metlife.sk | Podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane súkromia | Cookies