Poistenie faktúr

Poisťovňa MetLife pre klientov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len VVS, a.s.,) pripravila poistný produkt Poistenie faktúr, za účelom zabezpečenia úhrady nezaplateného splatného záväzku jednotlivého Klienta voči VVS, a.s.

Ako sa poistenie uzatvára?

  • Samostatne cez webové sídlo: https://evidencia.metlifesk.sk/poistenie-faktur
  • Vyplnením a podpísaním Prihlášky do Poistenia a jej odoslaním na adresu MetLife;
  • Prostredníctvom zákazníckeho centra VVS, a.s., do poistenia vás prihlási pracovník Zákazníckeho centra prostredníctvom webového sídla;
  • Zavolaním na Call centrum VVS, a.s.,  operátor Call centra vás prihlási do poistenia prostredníctvom webového sídla.

Z poistenia sa môžete odhlásiť kliknutím na:
https://evidencia.metlifesk.sk/poistenie-faktur/ziadost-o-zrusenie-poistenia

Poistné krytie zasiela nasledovné Poistenia: 

  • Poistenie pre prípad Straty života z dôvodu choroby alebo úrazu;
  • Pripoistenie pre prípad Úplnej trvalej invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu;
  • Pripoistenie pre prípad Úplnej dočasnej invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu;
  • Pripoistenie pre prípad Nedobrovoľnej straty zamestnania.
 
Poistná udalosť
 

V prípade poistnej udalosti prosim kliknite na Poistná údalosť.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Podpora počas neočakávanej choroby

Podpora počas neočakávanej choroby

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov