Životné poistenie EASY LIFE – pre Váš bezstarostný spánok

EASY LIFE je moderný poistný produkt, ktorý sa plne prispôsobí  potrebám klientov a umožní získať komplexnú poistnú ochranu, prípadne vytvoriť finančnú rezervu pre rôzne životné míľniky – JEDNODUCHO A RÝCHLO.

Uzatvorením poistenia EASY LIFE získate nasledujúce benefity:

  • Komplexnú poistnú ochranu celej rodiny, jednoducho a rýchlo – na jednej poistnej zmluve možete poistiť 3 dospelé osoby a až 9 detí.
  • Bonus za bezškodový priebeh úrazových poistení – ak počas prvých 3 rokov platnosti úrazových poistení nedôjde k poistnej udalosti, získate bonus vo výške 10 % zo zaplateného poistného počas
    3 rokov za tieto poistenia.
  • Bonus za vernosť – po uplynutí 7 rokov platnosti úrazových poistení automaticky získate Bonus za vernosť, t.j. navýšime Vám poistnú sumu úrazových poistení o 10%, bez ocenenia zdravotného stavu a bez dodatočného poistného.
  • Krytie zdarma pre hlavnú poistenú osobu, v prípade rizikovej varianty poistenia.
  • Zľavu z poistného za rizikové životné poistenie až do výšky 30%.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Šetríme pre budúcnosť našich detí

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov