Investičné životné poistenie PlusLife

Investičné životné poistenie PlusLife je určené klientom, ktorí hľadajú komplexnú poistnú ochranu s možnosťou zhodnotenia finančných prostriedkov.

Parametre tohto poistenia PlusLife sú nastavené tak, aby poistenie prinášalo vyššiu hodnotu a flexibilitu klientom, ktorí sa rozhodnú poistnú ochranu kombinovať s pravidelným a dlhodobým investovaním.

 • Vernostný bonus – každé desiate výročie investujeme 150% ročného poistného
 • Odkupné poplatky len prvých 10 rokov trvania poistenia 
 • zľava z poistného na doplnkové poistenia až 25% 
 • flexibilita poistenia a možnosť uzatvoriť poistenie presne podľa potrieb klienta
 • ľahko čitateľné a zrozumiteľné poistné podmienky

Poistenie PlusLife je investičné životné poistenie pre hlavného poisteného so sporivou zložkou. Vrámci poistenia PlusLife je možné doplniť rizikové poistenie pre prípad smrti pre ďalšie dve dospelé osoby. Samozrejmosťou je možnosť kompletného krytia úrazových a zdravotných rizík pre 3 dospelé osoby a deti na jednej zmluve.

Doplnkové poistenia:

 • Invalidita (varianty podľa stupňa invalidity a formy výplaty)
 • Kritické choroby 
  • Karcinóm in situ
  • Závažné komplikácie diabetes
 • Pracovná neschopnosť
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu bez alebo s progresiou
 • Zlomeniny a popáleniny 
 • Denné dávky za liečenie úrazu 
 • Bolestné za liečenie úrazu 
 • Hospitalizácia
 • Chirurgický zákrok
 • Ženské kritické choroby 
  • Komplikácie počas tehotenstva a pri pôrode
 • Lekárske konzultácie

Doplnkové poistenia určené len pre deti:

 • Moje dieťa
 • Detské kritické choroby

Samozrejmosťou by malo byť uzatvorenie poistenia Oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistníka.
 

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.