Rizikové životné poistenie TrendLife

Poistenie TrendLife je primárne zamerané na krytie rizík a je vhodné predovšetkým pre klientov, ktorí si zjednávajú hypotéku, alebo potrebujú zabezpečiť iné záväzky.

Poistenie TrendLife nahradí stratený príjem a zabezpečí splácanie úverov v rôznych nepriaznivých životných situáciách, ako je úmrtie, invalidita, pracovná neschopnosť a pod.
 

 • možnosť komplexne poistiť celú rodinu na jednej zmluve
 • zľava v závislosti od výšky poistného až 30%
 • kvalitná poistná ochrana s minimom výluk a bez krátenia poistného plnenia
 • zľava z poistného na doplnkové poistenia až 25% 
 • flexibilita poistenia a možnosť uzatvoriť poistenie presne podľa potrieb klienta
 • ľahko čitateľné a zrozumiteľné poistné podmienky

Poistenie TrendLife je možné uzatvoriť ako rizikovo orientované investičné poistenie, alebo ako čisto rizikové poistenie smrti, podľa preferencií klienta. Samozrejmosťou je možnosť kompletného krytia úrazových a zdravotných rizík pre 3 dospelé osoby a deti na jednej zmluve.

Doplnkové poistenia:

 • Invalidita (varianty podľa stupňa invalidity a formy výplaty)
 • Kritické choroby
  • Karcinóm in situ
  • Závažné komplikácie diabetes
 • Pracovná neschopnosť
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu bez alebo s progresiou
 • Zlomeniny a popáleniny 
 • Denné dávky za liečenie úrazu 
 • Bolestné za liečenie úrazu 
 • Hospitalizácia
 • Chirurgický zákrok
 • Ženské kritické choroby 
  • Komplikácie počas tehotenstva a pri pôrode
 • Lekárske konzultácie

 

Doplnkové poistenia určené len pre deti:

 • Moje dieťa
 • Detské kritické choroby

 

Samozrejmosťou by malo byť uzatvorenie poistenia Oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistníka.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.