Naše produkty

Centrom našej pozornosti sú už dlhodobo klienti, a preto aj pri vývoji našich produktov je prvoradým cieľom zohľadniť ich skutočné potreby. Tak rýchlo, ako sa mení doba, tak rýchlo sa menia aj potreby našich klientov a tomu prispôsobujeme aj naše produktové portfólio.

Základným krédom našej spoločnosti je poskytovanie finančnej istoty, kde zákazník a rodina sú stredobodom pozornosti.

Životné poistenie

Získajte slobodu a užívajte si život bez obáv z toho, čo sa môže stať, v prípade, že ochoriete alebo utrpíte úraz.

 

Ochráňte vašu rodinu životným poistením, ktoré poskytne finančnú oporu v situáciách, kedy ju najviac potrebujete.

 

Ponuka životného poistenia

Ponuka životného poistenia

Poistenie pre deti Kamarát

Poistenie pre deti Kamarát je komplexné poistenie skladajúce sa zo sporiacej časti a rizikovej časti.

Rizikové životné poistenie TrendLife

Komplexná poistná ochrana celej rodiny jednoducho a rýchlo.

Investičné životné poistenie PlusLife

Komplexná poistná ochrana s možnosťou zhodnotenia finančných prostriedkov.

Poistenie úrazu a choroby

S našimi produktami úrazového poistenia máte o jednu starosť menej. V prípade, ak by sa stalo niečo neočakávané, existujú rôzne možnosti z ktorých si môžete vybrať a tak získať ideálnu úroveň poistného krytia pre vás a vašu rodinu.

Prečítajte si viac o ponuke úrazového poistenia

Prečítajte si viac o ponuke úrazového poistenia

Poistenie Pracovnej neschopnosti

Poistenie pracovnej neschopnosti

Poistenie Invalidity

Poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby.

Poistenie Kritických chorôb

Moderný poistný program, poskytujúci podporu vo chvíľach, keď ju najviac potrebujete!

Poistenie Lekárske konzultácie

Unikátna poistná ochrana – prístup k lekárskym konzultáciám v medicínskych centrách v USA.

Poistenie pre prípad straty života následkom úrazu

Poistná ochrana v prípade straty života následkom úrazu.

Poistenie pre prípad hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu

Poistná ochrana v prípade hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu.

Poistenie pre prípad zlomenín a popálenín

Poistenie poskytuje poistnú ochranu v prípade zlomenín a popálenín následkom úrazu.

Poistenie denných dávok za liečenie úrazu

Poistenie denných dávok za liečenie úrazu

Poistenie bolestného za liečenie úrazu

Poistenie bolestného za liečenie úrazu

Cestovné poistenie

Cestujte a objavujte svet okolo seba! Užite si vzácne okamihy a prežívajte zážitky s pocitom bezpečia a istoty na Vašich cestách, pretože my tam budeme s vami. Nové ročné cestovné poistenie od spoločnosti MetLife vám zabezpečí poistnú ochranu pred nepredvídateľnými životnými situáciami na Vašich dovolenkách, výletoch a cestách v zahraničí.

 

S účinnosťou od 1.9.2015 sa územná platnosť ročného cestovného poistenia rozširuje aj na územie štátu Kuba. Poisťovateľ preto kryje straty, ujmy, škody, právnu zodpovednosť spôsobenú, utrpenú aleb vzniknutú priamo alebo nepriamo následkom cestovania cez alebo na Kubu po 01.09.2015 (vrátane). Uvedené sa vzťahuje na nových klientov ako aj existujúcich klientov s územnou platnosťou poistenia „Oblasť 2 – Svet“, resp. tých, ktorí majú dojednané celosvetové krytie.

Prečítajte si viac o ponuke cestovného poistenia

Prečítajte si viac o ponuke cestovného poistenia

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie pre klientov spoločnosti ORANGE

Už nepredávané produkty

V tejto sekcii nájdete informácie o produktoch, ktoré si aktuálne už nie je možné zakúpiť, ale v našom produktovom portfóliu sa stále nachádzajú.
Je určená hlavne pre existujúcich klientov spoločnosti MetLife.

Prečítajte si viac o už nepredávaných produktoch

Prečítajte si viac o už nepredávaných produktoch

Poistenie Eva plus – pretože som výnimočná!

Poistenie Eva plus – pretože som výnimočná!

Poistenie Adam plus – špeciálne poistenie pre mužov

Poistenie Adam plus - špeciálne poistenie pre mužov

Poistný program Extramed

Moderný poistný program, ktorý sa venuje problematike hospitalizácie.

Životné poistenie HYPOFIX

Poistenie určené pre klientov, ktorí chcú zabezpečiť svoju rodinu pre prípad neočakávaných situácií.

E - Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Kapitálové poistenie, ktoré Vám garantuje zhodnotenie Vašich prostriedkov

GARANCIA PLUS - Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Kapitalové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s maximálnym zhodnotením 2,5%

WL - Celoživotné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Celoživotné kapitálové poistenie, ktoré Vás kryje až do 100 rokov veku

Poistenie Život v Istote

Zapezpečenie pre vás a vašu rodinu - jednoducho a lacno

Pripoistenie V.I.P. PRÉMIA

Jednorazovo platené pripoistenie k životnému alebo úrazovému poisteniu len pre V.I.P. klientov

Poistenie MetLife Garant - pripravte sa na budúcnosť už dnes!

Variabilné poistenie kombinujúce poistnú ochranu a garantované zhodnotenie

Poistenie MetLife Invest - Pripravte sa na budúcnosť už dnes!

Flexibilné investičné poistenie poskytujúce poistné krytie a možnosti investovania

Poistenie Zlatý Kapitál Plus

Garantované zhodnotenie pre bezpečný zajtrajšok

Poistenie Junior Kapitál Plus

Poistný program umožňuje vytvoriť pre dieťa potrebnú rezervu pre vstup do dospelosti.

Celoživotné poistenie

Základné životné poistenie s veľkým dôrazom na rizikovú zložku

Životné poistenie MetLife EASY – ochrana celej rodiny pred rizikami

Poistenie určené pre klientov, ktorí chcú ochrániť seba a svoju rodinu pred rizikami.

Poistenie LIFE – Investičné životné poistenie, ktoré sa vám prispôsobí

Komplexná poistná ochrana s flexibilitou v poistnej aj investičnej časti.