Informácie o fondoch

V tejto časti získate informácie o aktuálnych hodnotách a výkonnostiach jednotlivých investičných programov.

POZOR ZMENA: Oznámenie o zlúčení podielových fondov

U p o z o r n e n i e: Všetky poskytnuté informácie majú len informatívny charakter a nepredstavujú ponuku alebo odporúčanie. Hodnota podielových listov a výnos z nich môže klesať, rovnako stúpať, aj v závislosti od vývoja výmenných kurzov mien a investor nemusí dostať vyplatenú plnú čiastku, ktorú pôvodne investoval.