Čo všetko život prináša

Neočakávané udalosti a nešťastia môžu Vaše životné plány pozastaviť, či prerušiť. Správne poistné krytie, v správnom čase a na správnom mieste  Vám môže poskytnúť neoceniteľnú finančnú pomoc, ak by došlo k niečomu neočakávanému. Peniaze nedokážu vrátiť čas, nedokážu vrátiť ani zdravie či život milovanému človeku a nezmieria ani žiaľ nad jeho stratou...  môžu však pomôcť znížiť dopad nešťastnej udalosti a poskytnúť zdroj, ktorý Vám pomôže prekonať takéto stresujúce obdobie. Pretože žiť sa musí ďalej...

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Cenovo prístupné úrazové poistenie

Silvia chce cenovo prístupné úrazové poistenie, pre prípad krátkodobej hospitalizácie jej detí.
Finančná pomoc v prípade úrazu

Finančná pomoc v prípade úrazu

Alan chce vedieť, či bude mať stály príjem, ak sa mu stane nejaký úraz.
Istota pri cestovaní

Istota pri cestovaní

Karin si chce zabezpečiť bezproblémové cestovanie.
Ochrana hypotéky pre Váš domov

Ochrana hypotéky pre Váš domov

Jozef s Martou sa nechcú obávať straty strechy nad hlavou, ak by sa im niečo stalo
Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov

Ako vám pomôžeme uľahčiť život

Pozrite sa, ako sa dá uľahčiť si život

Plánovanie budúcnosti

Pripravte sa na nečakané

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika. Tel.: 02/59 363 111, metlife@metlife.sk | Podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane súkromia | Cookies