Skip Navigation

Ako prebieha výberové konanie?

Vážime si čas a záujem našich kandidátov a preto je pre nás samozrejmosťou odpovedať všetkým, ktorí sa na nami zverejnené pozície prihlásia.

Prihláška do výberového konania

Vyberte si v sekcii „Voľné miesta“ pozíciu, o ktorú máte záujem a reagujte na ňu. Dôležitý je pre nás Váš životopis.

Potvrdenie prijatia prihlášky

Do e-mailu Vám pošleme automatickú odpoveď o Vašej registrácii do Výberového konania.

1. kolo pohovoru

Ak spĺňate naše požiadavky na inzerovanú pozíciu, kontaktuje Vás naše HR a dohodne sa s Vami na termíne osobného stretnutia. Na pohovore sa budeme zaujímať predovšetkým o Vaše pracovné skúsenosti, odborné a osobnostné predpoklady pre danú pozíciu. Väčšinou sa prvého kola pohovoru zúčastní manažér príslušného oddelenia, niekedy aj zástupca oddelenia HR.

2. kolo pohovoru

Najčastejšie ide o individuálny pohovor so zástupcom oddelenia HR.

Podpis pracovnej zmluvy

V prípade obojstranného potvrdenia záujmu od nás dostanete oficiálnu ponuku. Po jej akceptovaní z Vašej strany si dohodneme následné kroky, vrátane podpisu pracovnej zmluvy.