Skip Navigation

Letný benefit 400 Eur

pre všetkých poistených klientov MetLife

Doba letnej dovolenky je vytúženým a dlho očakávaným obdobím každého roka a každého z nás. Avšak počas príjemných chvíľ v prírode, či relaxu pri mori, môžete zažiť aj okamihy a dobrodružstvá, ktoré môžu Vaše plány pozmeniť.

My v MetLife na takéto situácie myslíme a preto Vám počas prázdnin prinášame novinku, ktorá je súčasťou existujúceho poistenia:

  • ZDARMA extra poistné plnenie vo výške 400 Eur.
  • Benefit získate v prípade, ak ste boli v prírode kdekoľvek na svete napadnutí:
    • hmyzom (včela, osa, sršeň),
    • morským živočíchom (morský ježko, medúza, žralok),
    • plazom alebo iným divým zvieraťom1 (medveď, diviak, opica).

Tento benefit platí pre každého poisteného2 klienta v MetLife v období od 1. júla 2023 do 30. septembra 2023. Podmienkou pre plnenie je chirurgické ošetrenie rany3 alebo hospitalizácia po napadnutí divým zvieraťom4

Prajeme Vám krásne leto bez nepríjemných zážitkov a s istotou, že my stojíme za každých okolností pri Vás.

Váš MetLife

1 Divé zviera – je typ živočícha, ktorý nie je domestifikovaný a žije voľne v prírode. Za divé zviera sa považuje hmyz, cicavec (napr. medveď, jeleň, líška, diviak), plaz, obojživelník, vodný živočích, vták a pod. Opakom je domáce zviera, ktoré žije s niekým, kto sa oň stará, najčastejšie s človekom. Za divé zviera nie je považovaný napr. pes domáci žijúci vo voľnej prírode.

2 Poistený – každá fyzická osoba poistená ku dňu vzniku poistnej udalosti i uplatneniu nároku na toto plnenie na základe individuálnej či skupinovej poistnej zmluvy v poisťovni v súlade s poistnými podmienkami zjednaného produktu.

3 Ošetrenie rany – tržné, bodné rany a rany, vzniknuté uhryznutím divým zvieraťom, zasahujúcim do podkožia, ošetrené revíziou, excíziou okrajov alebo stehmi (u poistených vo veku do 15 rokov vrátane je možné aj ošetrenie pomocou náplasťového stehu).

4 Hospitalizácia – prijatie poisteného k pobytu v nemocnici z dôvodu úrazu a/alebo choroby spôsobenej divým zvieraťom, najmenej po dobu 24 hodín alebo cez noc.

Na stiahnutie