Cestovné poistenie

Cestujte a objavujte svet okolo seba! Užite si vzácne okamihy a prežívajte zážitky s pocitom bezpečia a istoty na Vašich cestách, pretože my tam budeme s vami. Nové cestovné poistenie od spoločnosti MetLife vám zabezpečí poistnú ochranu pred nepredvídateľnými životnými situáciami na Vašich dovolenkách, výletoch a cestách v zahraničí.


V prípade poistnej udalosti kontaktujte Asistenčnú službu MetLife: + 421 2 20 678 678

Územná platnosť poistenia:
 

OBLASŤ 1 - Európa + Stredomorie: zahŕňa európske štáty, európsku časť Ruskej Federácie, ostrovy v Stredozemnom mori, Egypt, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Turecko, Kanárske ostrovy, Madeiru, Azorské ostrovy, Island a Faerské ostrovy.


OBLASŤ 2 - Svet

Viac informácií ohľadne poistných krytí nájdete v tabuľke poistných krytí a poistných súm. Vo vlastnom záujme si pred každou cestou overte, či ja Vami vybraná krajina vhodná na pobyt, resp. dovolenku. Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR, pre viac informácií kliknite tu. (http://www.foreign.gov.sk)


Voliteľné pripoistenie:


Extrémny šport

Zimné športy: rýchlostné korčuľovanie, jazda v tobogane na sánkach alebo boboch, skialpinizmus, snežný skúter

Letecké športy: parasailing

Vodné športy:  vodné motorové športy (vodný skúter), jachting, rafting, kanoe, potápanie s dýchacím prístrojom s inštruktorom (bez inštruktora v prípade, ak má Poistená osoba osvedčenie z kurzu potápania)

Iné športy: tancovanie, jazda na koni, bojové športy - bojové umenia - iba športy definované ako obranné športy, okrem športov s plným kontaktom
 

Služobná cesta

Toto pripoistenie je určené pre všetkých, ktorí potrebujú cestovné poistenie v prípade služobných ciest. To znamená, že cestujú do zahraničia prednostne pre potreby obchodu, resp. kvôli aktivitám , ktoré sú spojené s výkonom ich zamestnania/povolania a to pre potreby zamestnávateľa, resp. spoločnosti. Poistenie je platné pre cestovanie do alebo z miesta, ktoré Poistená osoba musí navštíviť pri výkone svojich povinností pre zamestnávateľa. Služobná cesta podľa týchto poistných podmienok znamená iba administratívnu prácu vrátane školení, výstav, konferencií, atď.                   

 

Poistná udalosť a poistné plnenie:

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu, asistenciu v  slovenskom/českom jazyku Vám poskytne Asistenčná služba MetLife na tel. č:

 +421 2 20 678 678
 

Na telefonický hovor s asistenčnou službou sa vopred dôkladne pripravte. Správne a presné odpovede urýchlia riešenie vzniknutej situácie. Uveďte prosím:

  • meno a priezvisko poisteného
  • číslo Vašej poistnej zmluvy
  • meno a priezvisko (pokiaľ je iný ako poistený a príbuzenský vzťah k nemu)
  • meno a priezvisko volajúceho, kontaktné telefónne číslo v zahraničí
  • krajinu a miesto pobytu v zahraničí
  • informácie o poistnej udalosti v prípade lekárskeho ošetrenia
  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára
  • pripravte si popis udalosti a prípadne dôvod ošetrenia / hospitalizácie

 

Poistené krytie, poistné sumy a varianty programu:
 

Poistné krytie Poistná suma v € Spoluúčasť Variant poistenia
SILVER GOLD PLATINUM
Asistenčné služby áno - x x x
Smrť následkom úrazu 3 500 € - x x x
Trvalá invalidita 7 000 € - x x x
Liečebné náklady a súvisiace výdavky 100 000 € - x x x
celkom 300 €
max 100 € za zub
- x x x
max 100 € - x x x
Núdzová evakuácia 100 000 € - x x x
Repatriácia pozostatkov 7 000 € - x x x
Zodpovednosť za škodu
(doplnkové poistenie)
30 000 € 75 € x x x
100 000 € 75 € x x x
Núdzové vycestovanie člena rodiny
(doplnkové poistenie)
max 1 000 € celkom
max 10 nocí
- - x x
Batožina - strata, krádež a poškodenie
(doplnkové poistenie)
max 700 € celkom
max 350 € za tašku
15 € - x x
Omeškanie batožiny
(doplnkové poistenie)
max 200 € celkom
max 50 € za 12 hod.
- - x x
Osobné doklady - strata, krádež a poškodenie
(doplnkové poistenie)
max 350 € - - x x
Cestovné náklady v prípade poruchy automobilu max 300 € celkom
max 3 dni
- - x x
Zrušenie cesty
(doplnkové poistenie)
max 1 000 € / na osobu
A) 80% z poplatku za zrušenie
B) 100% poplatku za zrušenie
A) 20% - - x
B) 0% - - x
Prerušenie cesty
(doplnkové poistenie)
max 500 € na osobu - - - x

 


Viac detailných informácií ohľadne poistenia, poistných krytí nájdete v Poistných podmienkách pre cestovné poistenie.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.

Naše produkty

Všetky naše produkty pre jednotlivcov