Dôležitá informácia pre klientov - V uplynulých dňoch sme skupine klientov posielali informáciu o Finančnom stave poistenia, spolu s ktorou sme zasielali aj žiadosť o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s poskytovaním automatickej pôžičky. Viac info tu