Skip Navigation

Cestovné poistenie - ORANGE

Spoločnosť MetLife Vám prostredníctvom spoločnosti Orange Slovensko ponúka cestovné poistenie, ktoré je poskytované v rámci roamingových balíkov.

Cestujte bez starostí.

Spojili sme pre Vás atraktívne cestovné poistenie a zvýhodnené telekomunikačné služby tak, aby ste cestovali bez obáv z nepredvídateľných životných udalostí.

 

 

 

Poistená ochrana a poistné sumy


Poistné krytie   Články Poistných podmienok pre Ročné cestovné poistenie Spoluúčasť   Poistné plány / Poistné sumy
Pan-EU (Európa) Pan-EU (Svet)
Asistenčné služby C - áno áno
Smrť následkom úrazom A.1 - 10 000 € 10 000 €
Trvalá invalidita A.1 - 10 000 € 10 000 €
Úplná trvalá invalidita  A.1 - 5 000 € 5 000 €
Liečebné náklady a súvisiace výdavky Liečebné náklady/výdavky  A.2 - 40 000 € 100 000 €
Náklady na stomatológa A.2 - 150 € spolu max 100 € na zub 150 € spolu max 100 € na zub
Núdzová evakuácia A.3 - 5 000 € 10 000 €
Repatriácia pozostatkov A.4 - 10 000 € 10 000 €
Extrémne športy    - Nie Nie
Služobná cesta    - Nie Nie
Doplnková poistenia
Zodpovednosť za škodu Strata alebo poškodenie cudzieho majetku B.1.2 75 € 10 000 € 10 000 €
Zranenie inej osobe vrátane následnej smrti B.1.1 75 € 10 000 € 10 000 €
Batožina - strata, krádež a poškodenie B.3 15 € max 1 000 € spolu max 500 € na batožinu max 1 000 € spolu max 500 € na batožinu
Omeškanie batožiny B.4 - max 1 000 € spolu max 50 € na 12 hodín max 1 000 € spolu max 50 € na 12 hodín


Viac informácií ohľadne poistných krytí nájdete v tabuľke poistných krytí a poistných súm. Vo vlastnom záujme si pred každou cestou overte, či ja Vami vybraná krajina vhodná na pobyt, resp. dovolenku. Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

 

Zaujímajú vás roamingové balíky Orangeu?

Viac informácií o ponuke roamingových balíkov získate na oficiálnych stránkach orange.sk.

Poistná udalosť a poistné plnenie

Na telefonický hovor s asistenčnou službou sa vopred dôkladne pripravte. Správne a presné odpovede urýchlia riešenie vzniknutej situácie. Uveďte prosím:

  • meno a priezvisko poisteného, rodné číslo
  • zákazník Orange
  • meno a priezvisko volajúceho, kontaktné telefónne číslo v zahraničí
  • krajinu a miesto pobytu v zahraničí
  • informácie o poistnej udalosti


V prípade lekárského ošetrenia

  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára
  • popis udalosti/úrazu a prípadne dôvod ošetrenia / hospitalizácie.
kontakt

Hlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu. Asistenciu v slovenskom/českom jazyku Vám poskytne Asistenčná služba MetLife na tel. čísle 

+421 2 20 510 510

 

 

 

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.