Skip Navigation

Cestovné poistenie

Cestujte a objavujte svet okolo seba!

Cestujte bez starostí.

Užite si vzácne okamihy a prežívajte zážitky s pocitom bezpečia a istoty na Vašich cestách, pretože my tam budeme s vami. Nové cestovné poistenie od spoločnosti MetLife vám zabezpečí poistnú ochranu pred nepredvídateľnými životnými situáciami na Vašich dovolenkách, výletoch a cestách v zahraničí.

Využite naše poistné programy SILVER, GOLD alebo PLATINUM.

 

Voliteľné pripoistenie

Zimné športy: rýchlostné korčuľovanie, jazda v tobogane na sánkach alebo boboch, skialpinizmus, snežný skúter

Letecké športy: parasailing

Vodné športy:  vodné motorové športy (vodný skúter), jachting, rafting, kanoe, potápanie s dýchacím prístrojom s inštruktorom (bez inštruktora v prípade, ak má Poistená osoba osvedčenie z kurzu potápania)

Iné športy: tancovanie, jazda na koni, bojové športy - bojové umenia - iba športy definované ako obranné športy, okrem športov s plným kontaktom

Toto pripoistenie je určené pre všetkých, ktorí potrebujú cestovné poistenie v prípade služobných ciest. To znamená, že cestujú do zahraničia prednostne pre potreby obchodu, resp. kvôli aktivitám , ktoré sú spojené s výkonom ich zamestnania/povolania a to pre potreby zamestnávateľa, resp. spoločnosti. Poistenie je platné pre cestovanie do alebo z miesta, ktoré Poistená osoba musí navštíviť pri výkone svojich povinností pre zamestnávateľa. Služobná cesta podľa týchto poistných podmienok znamená iba administratívnu prácu vrátane školení, výstav, konferencií, atď.   

Územná platnosť poistenia

Viac informácií ohľadne poistných krytí nájdete v tabuľke poistných krytí a poistných súm. Vo vlastnom záujme si pred každou cestou overte, či ja Vami vybraná krajina vhodná na pobyt, resp. dovolenku. Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

OBLASŤ 1

Európa + Stredomorie: zahŕňa európske štáty, európsku časť Ruskej Federácie, ostrovy v Stredozemnom mori, Egypt, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Turecko, Kanárske ostrovy, Madeiru, Azorské ostrovy, Island a Faerské ostrovy.

OBLASŤ 2

Svet

Poistné krytie, poistné sumy a varianty programu

 

Poistné krytie   Poistná suma v €   Spoluúčasť   Variant poistenia  
SILVER GOLD PLATINUM
Asistenčné služby áno -
Smrť následkom úrazu 3 500 € -
Trvalá invalidita 7 000 € -
Liečebné náklady a súvisiace výdavky 100 000 € -
celkom 300 €
max 100 € za zub
-
max 100 € -
Núdzová evakuácia 100 000 € -
Repatriácia pozostatkov 7 000 € -
Cestovné náklady v prípade poruchy automobilu max 300 € celkom
max 3 dni
- -
Doplnková poistenia
Zodpovednosť za škodu 30 000 € 75 €
100 000 € 75 €
Núdzové vycestovanie člena rodiny max 1 000 € celkom
max 10 nocí
- -
Batožina - strata, krádež a poškodenie max 700 € celkom
max 350 € za tašku
15 € -
Omeškanie batožiny max 200 € celkom
max 50 € za 12 hod.
- -
Osobné doklady - strata, krádež a poškodenie max 350 € - -
Zrušenie cesty max 1 000 € / na osobu
A) 80% z poplatku za zrušenie
B) 100% poplatku za zrušenie
A) 20% - -
B) 0% - -
Prerušenie cesty max 500 € na osobu - - -


Viac detailných informácií ohľadne poistenia, poistných krytí nájdete v Poistných podmienkách pre cestovné poistenie.

Poistná udalosť a poistné plnenie

Na telefonický hovor s asistenčnou službou sa vopred dôkladne pripravte. Správne a presné odpovede urýchlia riešenie vzniknutej situácie. Uveďte prosím:

  • meno a priezvisko poisteného
  • číslo Vašej poistnej zmluvy
  • meno a priezvisko (pokiaľ je iný ako poistený a príbuzenský vzťah k nemu)
  • meno a priezvisko volajúceho, kontaktné telefónne číslo v zahraničí
  • krajinu a miesto pobytu v zahraničí
  • informácie o poistnej udalosti v prípade lekárskeho ošetrenia
  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára
  • pripravte si popis udalosti a prípadne dôvod ošetrenia / hospitalizácie
kontakt

Hlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu. Asistenciu v slovenskom/českom jazyku Vám poskytne Asistenčná služba MetLife na tel. čísle 

+421 2 20 678 678

 

 

Na stiahnutie

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.