Skip Navigation

Poistenie Adam plus – poistenie pre mužov

Poistenie Adam plus je variabilné životné poistenie navrhnuté pre mužov, ktoré okrem tradičných poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb.

Poistenie Adam plus

Poistenie Adam plus je variabilné životné poistenie, ktoré okrem tradičných poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb. Muži sa tak môžu sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusia si robiť starosti s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpečením rodiny, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.

Tento nový produkt pokrýva riziká, ktoré ovplyvnia život 1 z 3 mužov na Slovensku.   

Poistenie Adam plus je špeciálne navrhnuté pre potreby mužov:

 • Kryje riziká, najčastejšie ohrozujúce mužov v aktívnom veku, teraz za výhodnejších podmienok
 • So zjednodušeným zdravotným ocenením
 • S možnosťou meniť rozsah poistnej ochrany
 • Komplexné poistné krytie aj pre pripoistené deti

Benefity

Poistenie Adam plus poskytuje benefity v štyroch úrovniach:

 • Krytie pre prípad diagnostikovania mužskej  kritickej choroby
  Jednorazové odškodné až do výšky 10 000 €
  Mesačné odškodné vo výške 300 € po dobu 6 mesiacov
  Denné odškodné až 20 € za každý deň hospitalizácie
  Prístup k lekárskym konzultáciám vo významných medicínskych centrách v USA
 • Krytie pre prípad straty života alebo trvalej invalidity pri dopravnej nehode
 • Krytie pre prípad straty života z akejkoľvek príčiny
 • Hotovosť v prípade dožitia

Parametre poistenia

Poistenie je určené mužom vo veku 16 – 55 rokov.

K dispozícii sú tri varianty poistnej ochrany  s denným poistným od 0,83 €:

 • SILVER
 • GOLD
 • PLATINUM

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.