Skip Navigation

Celoživotné poistenie

Základné životné poistenie s veľkým dôrazom na rizikovú zložku.

Celoživotné poistenie

  • finančná ochrana blízkych pre prípad nečakanej životnej udalosti
  • doba platenia poistného môže byť kratšia ako doba trvania poistenia
  • maximálny vstupný vek až 70 rokov
  • variabilita pripoistení – možnosť výberu zo širokej ponuky pripoistení
  • nízka cena, vysoké krytie

Parametre poistenia

  •  V prípade, že sa poistený dožije konca poistnej doby Metlife vypláca poistnú sumu + podiel na výnose
  • V prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby z akejkoľvek príčiny (okrem výluk) Metlife vypláca poistnú sumu + dovtedy pripísaný podiel na výnose
  • Minimálny vstupný vek je 16 rokov
  • Maximálny vstupný vek je 70 rokov

Poistná doba je do veku 100 rokov.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.