Skip Navigation

Životné poistenie MetLife EASY

Poistenie určené pre klientov, ktorí chcú ochrániť seba a svoju rodinu pred rizikami.

Easy

Zamysleli ste sa nad tým, ako by sa zmenil život vašej rodiny, keby ste tu jedného dňa neboli? Ako by sa Vaša rodina vysporiadala so záväzkami napr. v podobe hypotekárneho úveru?

Prinášame Vám riešenie v podobe životného poistenia MetLife Easy.

Životné poistenie Metlife Easy je správnou voľbou pre tých, ktorí majú záujem chrániť pred rizikami nielen seba, ale aj svojich blízkych.

A navyše si chcú zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov, ktoré v prípade vzniku nepredvídanej udalosti umožnia pokojné splácanie hypotéky, liečenie úrazov a chorôb.

 • Krytie pre prípad straty života umožňujúce zvoliť si medzi konštantnou poistnou sumou, klesajúcou poistnou sumou, alebo ich kombináciu
 • Plná škála pripoistení pre deti a dospelých
 • Benefit ZADARMO

Benefity

Životné poistenie MetLife Easy je rizikové životné poistenie pre prípad úmrtia, v rámci ktorého si klient môže zvoliť medzi konštantnou poistnou sumou, klesajúcou poistnou sumou, alebo si môže zvoliť aj  ich kombináciu.Voliteľne môže pripoistiť seba, alebo aj svoje deti voči úrazom a chorobám. 

Aké sú výhody poistenia MetLife Easy:

 • JEDNODUCHOSŤ - transparentný a zrozumiteľný produkt bez skrytých poplatkov
 • VARIABILITA - zabezpečí vás a vašich najbližších aj pre prípad choroby alebo úrazu
 • FLEXIBILITA - umožní kombinovať poistné krytie podľa vašej aktuálnej životnej situácie; 3 alternatívy poistného krytia (konštantná, klesajúca alebo kombinácia)
 • KOMPLEXNÁ POISTNÁ OCHRANA CELEJ RODINY - na jednej zmluve je možné poistiť troch dospelých a až 9 detí
 • VÝHODNÁ CENA – výhodné poistné krytie dostupné pre všetkých

BONUS* – jeden z troch benefitov ZADARMO

 • Asistenčné služby, ktoré pomôžu vyriešiť prípadné nehody v domácnosti.
 • Poistenie asistenčných služieb Vám zabezpečí napr. zámočníka pre prípad, že by ste stratili kľúče od bytu, uhradí Vám opravu domáceho spotrebiča alebo Vám zabezpečí náhradné ubytovanie, ak sa Vaša domácnosť stane v dôsledku havárie alebo nehody neobývateľnou, do stanoveného limitu finančného plnenia
 • Predĺžia Vám záruku na domáce spotrebiče až do sedem rokov ich veku
 • Umožnia Vám využívať právne služby týkajúce sa Vašej domácnosti do stanoveného limitu finančného plnenia.
 • výplata poistného plnenia vo výške 300 € po dobu až 12 mesiacov

15 000 €

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

* Poistený má na výber jeden z uvedených troch benefitov

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.