Skip Navigation

Poistný program Extramed

Moderný poistný program, ktorý sa venuje problematike hospitalizácie.

Extramed

Poistný produkt s 10 benefitmi zameraný na problematiku hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu.

Program poskytuje poistnú ochranu v prípade:

  • Hospitalizácia poisteného následkom choroby alebo úrazu.

Benefity

Hospitalizácia poisteného následkom choroby alebo úrazu.

Vstupný vek je minimálne 3 mesiace a maximálne 64 rokov. Poistenie končí dovŕšením 65. roku života klienta.

Čakacia lehota je 60 dní pre prípad hospitalizácie následkom choroby. Pre prípad úrazu sa neuplatňuje.

Program je k dispozícii v 3 variantoch: 

  • SILVER, 
  • GOLD, 
  • PLATINUM


Program je možné získať ako samostatné zdravotné poistenie ale aj ako pripoistenie do investičného životného alebo kapitálového životného poistenia.

Vstupnými parametrami do poistenia sú: vek a zdravotný stav.

V prípade uplatnenia si nároku na poistné plnenie z poistného krytia Zdravotné konzultácie pri akútnych, komplikovaných a vážnych zdravotných stavoch a chorobách, bližšie uvedených v poistných podmienkach poistenia EXTRAMED, kontaktujte prosím spoločnosť  WorldCare International Ltd. na telefónnom čísle +421 903 045 505.

Viac informácií o poistnom plnení vyplývajúcom z poistného krytia Zdravotné konzultácie nájdete v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie Extramed.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.