Skip Navigation

Poistenie MetLife Invest

Flexibilné investičné poistenie poskytujúce poistné krytie a možnosti investovania.

Invest

Pripravte sa na budúcnosť už dnes!

MetLife Invest je výnimočný produkt,  ktorý sa v každom období prispôsobí vašim potrebám. Toto investičné poistenie v sebe spája výhody životného poistenia s možnosťou výhodného investovania.

 • Ide o moderný finančný plán určený pre klientov, ktorí hľadajú príležitosť spojiť zabezpečenie s výhodným investovaním.
 • Toto investičné životné poistenie vám poskytne nielen poistné krytie pre prípad straty života, ale aj príležitosti investovať
 • Voľbou investičnej stratégie ovplyvňujete výnosnosť vašej investície.
 • Máte možnosť zmeniť poistnú ochranu tak, aby zodpovedala vašim aktuálnym životným podmienkam.
 • K poistnému vám pripočítame bonus v závislosti od výšky poistného.

Parametre poistenia

V prípade straty života z akejkoľvek príčiny

Poistník si pri uzatváraní poistenia môže vybrať z 2 možností poistného krytia pre prípad straty života:

 • Možnosť 1: 
  Poisťovateľ vyplatí dojednanú Poistnú sumu alebo Hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu Hodnotu účtov špeciálneho poistného
 • Možnosť 2: 
  Poisťovateľ vyplatí dojednanú Poistnú sumu a Hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného a k tomu Hodnotu účtov špeciálneho poistného

 

V prípade dožitia

V prípade dožitia konca poistnej doby poisťovateľ vyplatí Hodnotu účtov (bežného a jednorazového + špeciálneho) ku dňu konca poistnej doby.

 • minimálny vstupný vek je 0 rokov
 • maximálny vstupný vek je 75 rokov

Klientovi je poskytnuté poistné krytie do 100 rokov veku, pričom klient môže požiadať o úplný odkup poistenia kedykoľvek už po druhom roku trvania poistenia.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.