Skip Navigation

Poistenie Junior Kapitál Plus

Poistný program umožňuje vytvoriť pre dieťa potrebnú rezervu pre vstup do dospelosti.

Junior Kapitál Plus

Poistný program „Junior kapitál Plus“ pomôže prostredníctvom dlhodobého šetrenia vytvoriť pre dieťa potrebnú rezervu pre vstup do dospelosti.

  • pomôže zvýšiť životnú úroveň vašich detí a celej vašej rodiny
  • hotovosť pre vaše deti v dospelosti, ktorú možno použiť na vzdelanie, zaobstaranie si bývania, založenie rodiny, atď.
  • hotovosť v prípade trvalej invalidity a straty života rodiča následkom úrazu
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade trvalej invalidity rodiča a neschopnosti platiť poistné
  • podiel na výnose

Benefity

V priebehu poistenia sú finančné prostriedky zhodnocované tak, aby na konci poistného plánu malo poistené dieťa vyplatenú garantovanú poistnú sumu a prípadné podiely na výnose.

Navyše v prípade smrti rodiča následkom úrazu, dieťa dostane päťnásobok garantovanej poistnej sumy

Vstupný vek poisteného dieťaťa

  • Minimálny vstupný vek je 0 rokov
  • Maximálny vstupný vek je 15 rokov

Vstupný vek dospelého poisteného

  • Minimálny vstupný vek je 18 rokov
  • Maximálny vstupný vek je 55 rokov
Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.