Skip Navigation

Pripoistenie V.I.P. PRÉMIA

Jednorazovo platené pripoistenie k životnému alebo úrazovému poisteniu len pre V.I.P. klientov. V.I.P. PRÉMIA je pripoistenie pre prípad smrti alebo dožitia s garantovaným zhodnotením prostriedkov 2,5% ročne, ktoré sa platí jednorazovo k V.I.P. zmluvám životného alebo úrazového poistenia.

V.I.P. PRÉMIA

V.I.P. PRÉMIA - jednorazovo platené pripoistenie pre prípad smrti alebo dožitia, ktoré je možné prikúpiť len k V.I.P. zmluvám.

Pripoistenie V.I.P. PRÉMIA Vám ponúka nasledujúce výhody: 

 • Garantovaná suma na konci aj počas celej doby trvania pripoistenia
 • Peniaze sa zhodnocujú od 1. dňa pripoistenia
 • Unikátne pripoistenie - BEZ poplatkov
 • Garantované zhodnotenie až 30 rokov (2,5% ročne)

Pripoistenie je možné uzavrieť na 10, 15 alebo 30 rokov. Výška poistného závisí od sumy na konci pripoistenia, ktorá môže byť 3 000, 5 000, 10 000 alebo 15 000 Eur.

Garancia 2,5% je platná len do 31.12.2013.

Benefity

 • Daň z príjmu sa platí až na konci na rozdiel od iných foriem zhodnotenia prostriedkov
 • Výplata nespadá do dedičského konania
 • Bez výkyvov v zhodnotení, prostriedky sú od prvého dňa zhodnocované
 • Investovateľné poistné: 100% zaplateného poistného
 • Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou: 0%
 • Mesačný poplatok za správu účtu: 0 EUR
 • Administratívny poplatok: 0 EUR
 • Odkupné poplatky: len prvých 5 rokov trvania pripoistenia
Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.