Skip Navigation

Easy Risk

Poistenie úrazu a choroby Easy Risk ponúka širokú paletu poistnej ochrany na vážne ako aj menej vážne riziká. Je vhodné pre tých, ktorí chcú zabezpečiť seba a svojich blízkych v prípade úrazu a/alebo choroby.

Poistenie úrazu a choroby je určené pre 2 dospelé osoby a 10 detí

 • 1 poistná zmluva až pre 12 poistených osôb
 • široká ponuka poistení s možnosťou kombinácie pevných a klesajúcich súm a denných aj mesačných dávok
 • finančné zabezpečenie pre vás a vašich blízkych v prípade neočakávaných situácií

 

Prečo sa poistiť proti úrazom a chorobám?

Úrazy, či už menšieho alebo väčšieho charakteru, sa nikomu nevyhýbajú. Obzvlášť závažný úraz s trvalými následkami môže znamenať veľký zásah nie len do vášho životného tempa, ale rovnako do života celej vašej rodiny. Žiaľ aj smrteľné úrazy pricházajú nečakane a bez varovania. Veľkou záťažou však môžu byť aj menej vážne situácie, napr. dlhodobejší pobyt v nemocníci alebo  pracovná neschopnosť, ktoré se rovnako výrazne podpíšu na vašich príjmoch i rodinnom rozpočte.

Okrem úrazov, rovnako choroby a rôzne zdravotné komplikácie majú výrazný dopad na vaše plány, vašu finančnú situáciu a tým pádom na celú vašu rodinu. Či už ide o vážné ochorenie, invaliditu z najrôznejších príčin, chirurgický zákrok alebo pobyt v nemocníci, všetky tieto udalosti vás dokážu vyradiť z pracovného procesu na mesiace alebo dokonca i roky. Z toho dôvodu sa oplatí nenechať nič na náhodu a uzatvoriť poistenie sebe aj svojím najbližším.

Ponúkame široké možnosti poistnej ochrany, ktoré si nastavíte presne podľa svojich predstáv. Možné je nakombinovať pevné i klesajúce poistné sumy či denné dávky presne podľa svojich potrieb. 

Naše poistenie úrazu a choroby Easy Risk vám dokáže ušetriť aspoň jednu starosť v živote. Bez ohľadu na to, čo budúcnosť prinesie, Easy Risk sa o vás postará v prípade, keby sa čokoľvek stalo. Či už je to úraz alebo choroba , pomôže vám alebo vašej rodine prekonať ich následky. Poistenie vas kryje 24 hodín denne na celom svete.

Výhody poistenia

 • Výber zo širokej ponuky poistení, ktoré kryjú riziko ohrozujúce zdravie, život alebo finančnú stabilitu vás a vašej rodiny.
 • Kombinuje pevné a klesajúce poistné sumy, denné dávky tak, aby si každý nastavil poistú ochranu presne podľa svojich predstáv.
 • Umožňuje meniť nastavenie poistení a rozsah poistnej ochrany.
   

Výplata z poistenia

V prípade poistnej udalosti z uzatvorených poistení úrazu a/alebo choroby sa poistné plnenie odvíja od dohodnutných poistných súm, denných dávok, prípadne mesačných výplat pre dané doplnkové poistenie.

Doplnkové poistenie 

Parametre poistenia

 • 1. hlavná poistená osoba
 • max. 1 vedľajšia poistená osoba
 • až 10 poistených detí

 

Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 18 – 79 rokov.

Poistenie je možné dojednať maximálne do veku 80 rokov hlavného poisteného.

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.