Skip Navigation

Easy Risk

Poistenie úrazu a choroby Easy Risk ponúka širokú paletu poistnej ochrany na vážne ako aj menej vážne riziká. Je vhodné pre tých, ktorí chcú zabezpečiť seba a svojich blízkych v prípade úrazu a/alebo choroby.

Poistenie úrazu a choroby je určené pre 2 dospelé osoby a 10 detí
 • 1 poistná zmluva až pre 12 poistených osôb
 • široká ponuka poistení s možnosťou kombinácie pevných a klesajúcich súm a denných aj mesačných dávok
 • finančné zabezpečenie pre vás a vašich blízkych v prípade neočakávaných situácií

 

Prečo sa poistiť proti úrazom a chorobám?

Úrazy, či už menšieho alebo väčšieho charakteru, sa nikomu nevyhýbajú. Obzvlášť závažný úraz s trvalými následkami môže znamenať veľký zásah nie len do vášho životného tempa, ale rovnako do života celej vašej rodiny. Žiaľ aj smrteľné úrazy pricházajú nečakane a bez varovania. Veľkou záťažou však môžu byť aj menej vážne situácie, napr. dlhodobejší pobyt v nemocníci alebo  pracovná neschopnosť, ktoré se rovnako výrazne podpíšu na vašich príjmoch i rodinnom rozpočte.

Okrem úrazov, rovnako choroby a rôzne zdravotné komplikácie majú výrazný dopad na vaše plány, vašu finančnú situáciu a tým pádom na celú vašu rodinu. Či už ide o vážné ochorenie, invaliditu z najrôznejších príčin, chirurgický zákrok alebo pobyt v nemocníci, všetky tieto udalosti vás dokážu vyradiť z pracovného procesu na mesiace alebo dokonca i roky. Z toho dôvodu sa oplatí nenechať nič na náhodu a uzatvoriť poistenie sebe aj svojím najbližším.

Ponúkame široké možnosti poistnej ochrany, ktoré si nastavíte presne podľa svojich predstáv. Možné je nakombinovať pevné i klesajúce poistné sumy či denné dávky presne podľa svojich potrieb. 

Naše poistenie úrazu a choroby Easy Risk vám dokáže ušetriť aspoň jednu starosť v živote. Bez ohľadu na to, čo budúcnosť prinesie, Easy Risk sa o vás postará v prípade, keby sa čokoľvek stalo. Či už je to úraz alebo choroba , pomôže vám alebo vašej rodine prekonať ich následky. Poistenie vas kryje 24 hodín denne na celom svete.

Výhody poistenia

 • Výber zo širokej ponuky poistení, ktoré kryjú riziko ohrozujúce zdravie, život alebo finančnú stabilitu vás a vašej rodiny.
 • Kombinuje pevné a klesajúce poistné sumy, denné dávky tak, aby si každý nastavil poistú ochranu presne podľa svojich predstáv.
 • Umožňuje meniť nastavenie poistení a rozsah poistnej ochrany.
   

Výplata z poistenia

V prípade poistnej udalosti z uzatvorených poistení úrazu a/alebo chorby sa poistné plnenie odvíja od dohodnutných poistných súm, denných dávok, prípadne mesačných výplat pre dané doplnkové poistenie.

Doplnkové poistenie 

Parametre poistenia

Aký je počet poistených? Collapsed Expanded
 • 1. hlavná poistená osoba
 • max. 1 vedľajšia poistená osoba
 • až 10 poistených detí

 

Aký je vstupný vek? Collapsed Expanded

Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 18 – 79 rokov.

Aká je poistná doba? Collapsed Expanded

Poistenie je možné dojednať maximálne do veku 80 rokov hlavného poisteného.

Aká je frekvencia platenia? Collapsed Expanded

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Aktuálne dokumenty

07/2021

Default Document (PDF-1 MB)