Skip Navigation

Silver Plus

Poistné krytie: Úrazové poistenie

Pobyt v nemocnici je nečakanou zmenou, ktorá nie je príjemná, ale pomôže vám financovať napr. príplatok za nadštandardnú izbu.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistná suma: 85 EUR/deň

Dvojnásobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie na Jednotke intenzívnej starostivosti.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistná suma: 85 EUR/deň

Strata života z dôvodu úrazu alebo choroby, výška poistného plnenia pri tomto poistení sa určuje ku dňu smrti poisteného. 

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistná suma: 100 EUR/deň

Poistné krytie: Poistenie pravidelných platieb

Účelom tohto poistenia je zabezpečenie pozostalých pre prípad náhlej a nečakanej straty života poisteného následkom úrazu alebo choroby.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

Poistná suma: 720 EUR

Poistné plnenie vám zabezpečí finančné prostriedky na udržanie si svojho životného štandardu, nákup zdravotníckych pomôcok, rehabilitáciu a podobne.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

Poistná suma: 720 EUR

Práceneschopnosť významne ovplyvní chod celej domácnosti, v takomto prípade máte finančné prostriedky na udržanie si svojho životného štandardu.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

Poistná suma: 360 EUR

Strata zamestnania významne ovplyvní chod celej domácnosti, ale vy si chcete byť istí, že v takomto prípade máte finančné prostriedky na platenie pravidelných platieb ako sú platby za bývanie, telefón, energie.

Poistná doba: max do veku 65 rokov

Poistná suma: 360 EUR