Skip Navigation

Silver

Poistné krytie: Úrazové poistenie

Pobyt v nemocnici je nečakanou zmenou, ktorá nie je príjemná, ale pomôže vám financovať napr. príplatok za nadštandardnú izbu.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistná suma: 85 EUR/deň

Dvojnásobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie na Jednotke intenzívnej starostivosti.

Poistná doba: max do veku 70 rokov

Poistná suma: 85 EUR/deň

Strata života z dôvodu úrazu alebo choroby, výška poistného plnenia pri tomto poistení sa určuje ku dňu smrti poisteného.