Skip Navigation

Úrazové poistenie Barlička

Úrazové poistenie v spolupráci s vašim mobilným operátorom

Poistenie Barlička

S dobrým poistením je život ľahší

Stačí nedávať na moment pozor a zranenie ako zlomenina alebo poplálenina je na svete. Pre takéto prípady máme pre vás poistenie úrazov za výhodnú cenu, ktoré sa o vás postará.

 

Ako sa môžem poistiť

Informácie týkajúce sa úrazového poistenia vám radi poskytneme na zákazníckej linke 0850 23 24 25 v pracovných dňoch Po - Pi od 8:00 do 19:00 h.

Zákaznícka linka
0850 23 24 25

Otváracia doba
Po - Pi: 8:00 - 19:00 h

Varianty úrazového poistenia

Poistenie Základ

Zlomeniny a popáleniny 3 000 €

Využite základný balík poistenia s odškodnením do výšky 18 000 € v prípade trvalej invalidity následkom úrazu a poistné krytie smrť s fixnou poistnou sumou vo výške 20 €.

5 € / mes.

Poistenie Extra

Zlomeniny a popáleniny 4 500 €

Využite základný balík poistenia s odškodnením do výšky 27 000 € v prípade trvalej invalidity následkom úrazu a poistné krytie smrť s fixnou poistnou sumou vo výške 20 €.

7,50 € / mes.

Dôležité informácie o poistení

Poistený je poistením krytý 24 h denne kdekoľvek na svete, počas celej doby trvania poistenia, pokiaľ v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy podľa zvoleného variantu poistenia Základ alebo Extra uvedené v Tabuľke ocenenia zlomenín a popálenín.

Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spôsobí trvalé následky definované vo Všeobecných poistných podmienkach. Poistenému vyplatíme poistné plnenie ako príslušné percentro  z poistnej sumy podľa Tabuľky ocenenia trvalých následkov úrazu

Poistnou udalosťou je smrť poisteného z dôvodu choroby alebo úrazu počas doby trvania poistenia.

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.