Skip Navigation

Životné poistenie

Ochráňte seba a svoju rodinu životným poistením. Životné poistenie od MetLife môže poskytnúť finančné zabezpečenie vám a vašim blízkym, keď to budete najviac potrebovať.

  • Poistenie rizík pre celú rodinu.
  • Pomôže Vám zaistiť krytie hypotéky či úveru v prípade závažných situácií.
  • Môže Vám pomôcť odkladať finančné prostriedky na vzdelanie detí a vnúčat alebo zaistí Vám aj Vášmu partnerovi finančnú rezervu po ukončení aktívnej pracovnej činnosti.
  • Finančné zabezpečenie pozostalých v prípade úmrtia živiteľa rodiny.

Ponuka životných poistení

TrendLife

Rizikové životné poistenie s voliteľným krytím úverovej asistencie a širokou paletou doplnkových poistení úrazu a choroby. 

PlusLife

Investičné životné poistenie zamerané prevažne na kombináciu pravidelného investovania s možnosťou krytia rizík. 

Kamarát

Investičné alebo rizikové životné poistenie pre deti spojené s poistnou ochranou detí pre prípad úrazu alebo choroby.

Life 50+

Doživotné poistenie smrti s voliteľným krytím úrazu a zjednodušeným vyhlásením o zdravotnom stave.

LifeCare Plus

Krytie úverovej asistencie s poistením pracovnej neschopnosti alebo rizikové životné poistenie s doplnkovým krytím úrazu a choroby. 

Hypo Garant

Poistenie úverovej asistencie na krytie hypotéky alebo iných úverov, pre jednu alebo dve poistené osoby. 

Poistenie faktúr

Poistenie faktúr v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Poistenie faktúr

Poistenie faktúr v spolupráci so spoločnosťou ELET, s.r.o.

Základné typy životného poistenia

Investičné životné poistenie zahŕňa poistenie pre prípad smrti s investovaním poistného do investičných stratégií, kde je investičné riziko na strane klienta. Zhodnotenie závisí od zvolenej investičnej stratégie. Investičné životné poistenie prináša možnosť vyšieho zhodnotenia finančných prostriedkov, ktoré ale nie je garantované. Typickým znakom je možnosť voľby z ponuky niekoľkých investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a podstupovanou mierou rizika. Štandardom investičného životného poistenia je možnosť kedykoľvek zmeniť pomer finančných prostriedkov medzi poistnou ochranou a zhodnotením finančných prostriedkov v závislosti na voľbe výšky poistnej sumy a výšky poistného. Rozloženie finančných prostriedkov medzi vybrané fondy (alokačný pomer) je možné v priebehu doby trvania poistenia meniť.

Rizikové životné poistenie zahŕňa poistenie pre prípad smrti počas doby trvania poistenia. V prípade ukončenia poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie (produkt neobsahuje sporivú zložku).

Poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade úrazu alebo choroby či už menej alebo viac závažných. Veľmi vážny úraz alebo choroba s trvalými následkami môže znamenať veľký zásah nielen do Vášho životného tempa, ale aj do života celej Vašej rodiny. Či už ide o vážné ochorenia, invaliditu z najrôznejších príčin, chirurgický zákrok alebo pobyt v nemocnici, všetky tieto udalosti vás dokážu vyradiť z pracovného procesu na mesiace alebo dokonca aj roky. Z tohto dôvodu sa oplatí nenechať nič na náhodu a uzatvoriť si poistenie seba aj svojich najbližších. Ponúkame široké možnosti poistnej ochrany proti najrôznejším rizikám, ktoré si viete nastaviť presne podľa svojich predstáv.

Poistenie pre deti zahŕňa poistenie Vašich detí alebo vnúčat, ktoré sú vo Vašom živote bezpochybne to najdôležitejšie a najcennejšie. Každý z nás si praje, aby už od malička žili v bezpečí a boli chránené pred životnými nepríjemnosťami. Poisťovňa MetLife ponúka poistenie Kamarát, ktoré Vášmu dieťaťu poskytne finančnú ochranu pre prípad úrazu alebo choroby a zároveň mu vytvorí finančnú rezervu pre štúdium alebo finančnú pomoc pri vstupe do samostatného života.

Nikto dopredu nevie, kedy sa ocitne v zložitej situácii. V prípade nepríjemného úrazu či straty zamestnania vám s platením telefónnych účtov pomôže poistenie faktúr, ktoré sme pre vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.