Skip Navigation

Hypo Garant

Životné poistenie Hypo Garant je zamerané na krytie hypotéky alebo iných úverov.

Hypo Garant

Špeciálne životné poistenie pre jednu alebo dve osoby, ktoré zabezpečí uhradenie zostatku hypotéky alebo úveru v prípade smrti, invalidity alebo diagnostikovania kritickej choroby (v závislosti od zvoleného variantu krytia).

  • krytie najzávažnejších rizík za jednu výhodnú cenu
  • zľava na poistnom až do výšky 30 %
  • možnosť výberu zo 6 variant krytia
  • minimálný počet výluk

Niečo špeciálne

Balíček Úverovej asistencie

zabezpečenie úveru či hypotéky proti veľkým rizikám (smrť, invalidita, závažné ochorenia) s klesajúcou poistnou sumou na individuálne stanovenú dobu

 

Poistenie spojených životov

zľava 25 % pre vedľajšieho poisteného

 

Výplata z poistenia

V prípade smrti poisteného bude oprávneným osobám vyplatené poistné plnenie vo výške poistnej sumy platnej ku dňu smrti poisteného. V prípade invalidity alebo diagnostikovania kritickej choroby vyplatíme poistenému poistné plnenie vo výške poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Parametre poistenia

1 hlavná poistená osoba a 1 vedľajšia poistená osoba.

Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 18 - 64 rokov.

Poistenie je možné dojednať maximálne do veku 70 rokov hlavného poisteného.

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.