Skip Navigation

PlusLife

PlusLife je Investičné životné poistenie zamerané na komplexnú poistnú ochranu s možnosťou tvorby finančnej rezervy a zhodnotenia finančných prostriedkov formou dlhodobého investovania.

PlusLife

Investičné životné poistenie určené pre hlavného poisteného s možnosťou pripoistiť ďalšie osoby a deti

  • krytie pre prípad smrti – možnosť výberu z dvoch variant
  • flexibilita poistenia a možnosť uzatvoriť poistenie presne podľa potrieb klienta
  • možnosť uzatvoriť poistenie Úverovej asistencie
  • široká ponuka doplnkových poistení so zľavou z poistného až 25 %

Niečo špeciálne

Balíček Úverovej asistencie

zabezpečenie úveru či hypotéky proti veľkým rizikám (smrť, invalidita, závažné ochorenia) s klesajúcou poistnou sumou na individuálne stanovenú dobu

 

Poistenie spojených životov

zľava 25 % pre vedľajšieho poisteného, keď si s hlavným poisteným dojedná balíček Úverovej asistencie

 

Kritické choroby

poistné plnenie môže byť vyplatené až vo výške 500 % z poistnej sumy, krytie až 40 kritických chorôb

 

Poistenie pre prípad smrti

zľava za výšku poistného až do 30%

 

2-násobné plnenie pri úrazoch

pri poistení Moje dieťa 2-násobné plnenie v prípade hospitalizácie na JIS a v prípade hospitalizácie následkom úrazu, ktorý sa stane dieťaťu v škole, škôlke, alebo počas prázdnin

 

Trvalé následky

trvalé následky úrazu s progresiou až do 1000% s pamäťou

 

Výplata z poistenia

Hlavný poistený
Prípad dožitia Bude vyplatené poistné plnenie vo výške aktuálnej hodnoty účtov.
Pripad smrti Podľa dojednanej varianty bude oprávneným osobám vyplatená buď dohodnutá poistná suma pre prípad smrti spolu so sumou hodnoty účtov, alebo vyššia zo súm dohodnutá poistná suma a hodnota účtu bežného poistného spolu s hodnotou špeciálneho účtu.
Zároveň bude vyplatená dohodnutá poistná suma pre prípad smrti (pevná alebo klesajúca ak bola dohodnutá).

Mimoriadne vklady

  • V prípade voľných peňažných prostriedkov je možné vložiť prostriedky do poistnej zmluvy PlusLife formou mimoriadneho poistného.
  • Mimoriadne poistné je možné vložiť do vybranej investičnej stratégie a prostriedky ďalej zhodnocovať.
  • Mimoriadne poistné je možné kedykoľvek vybrať.

Doplnkové poistenia

Poistenie PlusLife je investičné životné poistenie pre hlavného poisteného so sporivou zložkou. Vrámci poistenia PlusLife je možné doplniť rizikové poistenie pre prípad smrti pre hlavného poisteného a dve ďalšie dospelé osoby. Samozrejmosťou je možnosť kompletného krytia úrazových a zdravotných rizík pre 3 dospelé osoby a deti na jednej zmluve.

Pripoistenie pre dospelých Doplnkové poistenie pre dospelých

Invalidita, kritické choroby , pracovná neschopnosť, smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu bez alebo s progresiou, apod.

Viac
Pripoistenie pre deti Doplnkové poistenie pre deti

Moje dieťa, poistenie detských kritických chorôb

Viac

Parametre poistenia

1 hlavná poistená osoba, 2 vedľajšie poistené osoby a až 9 poistených detí 

 

Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 18 – 69 rokov a pre deti je vstupný vek 0 – 17 rokov.

 

Poistenie je možné dojednať na dobu 10, 15, 20 rokov alebo do 100 rokov veku poisteného.

 

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.