Skip Navigation

TrendLife

Životné poistenie TrendLife je primárne zamerané na krytie rizík, a to rizika smrti, úrazu a choroby.

TrendLife

Rizikové životné poistenie určené pre hlavného poisteného, vedľajšieho poisteného a až 9 poistených detí.
 • zľava na poistnom za poistenie smrti až do výšky 30 %
 • široká ponuka doplnkových poistení
 • zľava z poistného na doplnkové poistenia až do 25% 
 • možnosť kombinovať s pravidelným investovaním
 • minimálný počet výluk

Výhody poistenia

Variant s investičnou zložkou Variant bez investičnej zložky
 • Minimálne poistné už od 10 €/mes.
 • Prípadné zhodnotenie vykompenzuje náklady na krytie rizík
 • Flexibilita poistenia
 • Bonus podľa výšky poistného
 • Bohatá ponuka doplnkových poistení
 • Zľava z poistného za doplnkové poistenia až 25%
 • Výhodné krytie rizika smrti
 • Minimálne poistné už od 5 €/mes. pre všetky poistené osoby
 • Možnosť až 3 poistených osôb na jednej zmluve
 • Zľava na poistnom za poistenie smrti až do výšky 30 %
 • Možnosť výberu konštantnej poistnej sumy alebo zo 4 variant klesajúcej poistnej sumy
 • Bohatá ponuka doplnkových poistení
 • Zľava z poistného za doplnkové poistenia až 25%

Niečo špeciálne

Balíček Úverovej asistencie

zabezpečenie úveru či hypotéky proti veľkým rizikám (smrť, invalidita, závažné ochorenia) s klesajúcou poistnou sumou na individuálne stanovenú dobu

 
Poistenie spojených životov

zľava 15% alebo 30% pre vedľajšieho poisteného, keď si s hlavným poisteným dojedná balíček Úverovej asistencie

 
Ženské kritické choroby

unikátne poistenie, kde poistná ochrana rastie s vekom poistenej

 
Poistenie pre prípad smrti

zľava za výšku poistného až do 30%

 
2-násobné plnenie pri úrazoch

pri poistení Moje dieťa 2-násobné plnenie v prípade hospitalizácie na JIS a v prípade hospitalizácie následkom úrazu, ktorý sa stane dieťaťu v škole, škôlke, alebo počas prázdnin

 
Trvalé následky

trvalé následky úrazu s progresiou až do 1000% s pamäťou

 

Výplata z poistenia

Hlavný poistený
Prípad dožitia Bude vyplatené poistné plnenie vo výške aktuálnej hodnoty účtov poisteného (ak bola v zmluve dojednaná investičná verzia produktu)
Pripad smrti Bude oprávneným osobám vyplatená poistná suma pre prípad smrti (pevná alebo klesajúca, podľa toho aká bola dojednaná). Ak bola v zmluve dojednaná investičná verzia produktu, tak podľa dojednanej varianty bude oprávneným osobám vyplatená buď dohodnutá poistná suma pre prípad smrti spolu so sumou hodnoty účtov, alebo vyššia zo súm dohodnutá poistná suma a hodnota účtu bežného poistného spolu s hodnotou špeciálneho účtu. 
Vedľajší poistený
Prípad smrti Bude oprávneným osobám vyplatená poistná suma pre prípad smrti (pevná alebo klesajúca, podľa toho aká bola dojednaná)

Mimoriadne vklady

 • V prípade voľných peňažných prostriedkov je možné vložiť prostriedky do poistnej zmluvy TrendLife formou mimoriadneho poistného.
 • Mimoriadne poistné je možné vložiť do vybranej investičnej stratégie a prostriedky ďalej zhodnocovať.
 • Mimoriadne poistné je možné kedykoľvek vybrať.
Doplnkové poistenia

Poistenie TrendLife je možné uzatvoriť ako rizikovo orientované investičné poistenie, alebo ako čisto rizikové poistenie smrti, podľa preferencií klienta. Samozrejmosťou je možnosť kompletného krytia úrazových a zdravotných rizík pre 3 dospelé osoby a deti na jednej zmluve.

img
img

Doplnkové poistenie pre dospelých

Invalidita, kritické choroby, pracovná neschopnosť, smrť následkom úrazu, zlomeniny a popáleniny apod.

Viac
img
img

Doplnkové poistenie pre deti

Moje dieťa, poistenie detských kritických chorôb

Viac

Parametre poistenia

Aký je počet poistených? Collapsed Expanded

1 hlavná poistená osoba, max. 2 vedľajšie poistené osoby a až 9 poistených detí 

Aký je vstupný vek? Collapsed Expanded

Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 18 – 75 rokov (variant bez investičnej zložky).

Pre variant s investičnou zložkou je vstupný vek 18 – 69 a pre deti je vstupný vek 0 – 17 rokov.

 

Aká je poistná doba? Collapsed Expanded

Poistenie je možné dojednať na dobu 10, 15, 20 rokov alebo do 100 rokov veku poisteného.

Aká je frekvencia platenia? Collapsed Expanded

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Aktuálne dokumenty

10/2019

Default Document (PDF-2 MB)
Aktuálne dokumenty

12/2019

Default Document (PDF-857 KB)