Skip Navigation

TrendLife

Životné poistenie TrendLife je primárne zamerané na krytie rizík, a to rizika smrti, úrazu a choroby.

TrendLife

Rizikové životné poistenie určené pre hlavného poisteného, vedľajšieho poisteného a až 9 poistených detí.

  • možnosť vybrať poistenie smrti alebo úverovej asistencie
  • poistenie úverovej asistencie kryje najzávažnejšie riziká za výhodnú cenu
  • zľava na poistnom za poistenie smrti až do výšky 30 %
  • široká ponuka doplnkových poistení
  • zľava z poistného na doplnkové poistenia až do 25% 
  • minimálný počet výluk

Niečo špeciálne

Balíček Úverovej asistencie

zabezpečenie úveru či hypotéky proti veľkým rizikám (smrť, invalidita, závažné ochorenia) s klesajúcou poistnou sumou na individuálne stanovenú dobu

 

Poistenie spojených životov

zľava 25 % pre vedľajšieho poisteného, keď si s hlavným poisteným dojedná balíček Úverovej asistencie

 

Kritické choroby

poistné plnenie môže byť vyplatené až vo výške 500 % z poistnej sumy, krytie až 40 kritických chorôb

 

Poistenie pre prípad smrti

zľava za výšku poistného až do 30%

 

2-násobné plnenie pri úrazoch

pri poistení Moje dieťa 2-násobné plnenie v prípade hospitalizácie na JIS a v prípade hospitalizácie následkom úrazu, ktorý sa stane dieťaťu v škole, škôlke, alebo počas prázdnin

 

Trvalé následky

trvalé následky úrazu s progresiou až do 1000% s pamäťou

 

Výplata z poistenia

Hlavný poistený
Pripad smrti Bude oprávneným osobám vyplatená poistná suma pre prípad smrti (pevná alebo klesajúca, podľa toho aká bola dojednaná). 
Vedľajší poistený
Prípad smrti Bude oprávneným osobám vyplatená poistná suma pre prípad smrti (pevná alebo klesajúca, podľa toho aká bola dojednaná)

Doplnkové poistenia

Poistenie TrendLife je možné uzatvoriť ako rizikové poistenie smrti s doplnkovými poistením úverovej asistencie a širokou ponukou doplnkových poistení pre dospelých a deti.

img

Doplnkové poistenie pre dospelých

Invalidita, kritické choroby, pracovná neschopnosť, smrť následkom úrazu, zlomeniny a popáleniny apod.

Viac
img

Doplnkové poistenie pre deti

Moje dieťa, poistenie detských kritických chorôb

Viac

Parametre poistenia

1 hlavná poistená osoba, max. 2 vedľajšie poistené osoby a až 9 poistených detí 

Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 18 - 74 rokov.

Poistenie je možné dojednať maximálne do veku 75 resp. 80 rokov hlavného poisteného.

Poistenie je možné hradiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne podľa zvolenej frekvencie.

Na stiahnutie

Staršie dokumenty nájdete v archíve.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.