Skip Navigation
Provázíme vás životem

Sprevádzame vás životom

Sprevádzame vás životom

Naše vízie a hodnoty

Zákazníci na prvom mieste

Starostlivosť o zákazníkov a úcta k nim sú u nás na prvom mieste. Určujú podobu našej práce a utvárajú kultúru, ktorá napĺňa predstavy akcionárov a všetkých ostatných okolo nás.

Robiť veci jednoduchšie

Porozumieť produktom v našom odbore nie je vždy ľahké. Preto stále hľadáme jednoduchšie spôsoby, ako zákazníkom poskytnúť to nejlepšie riešenie, a snažíme sa tak predčiť ich očakávania a upevňovať dôveru.

Byť najlepší

Stále sa snažíme všetko vylepšovať. Vzhľadom k vedúcemu postaveniu na trhu neustále zvyšujeme latku, berieme do úvahy možné riziká a rýchlo sa učíme zo svojich prípadných chýb.

Uspieť spoločne

Máme spoločný cieľ a svoju prácu robíme v súlade s našimi hodnotami, ktorými sú čestnosť, poctivosť a rozmanitosť. Sme transparentní a otvorení novým myšlienkam a s hrdosťou využívame nejlepšie nápady z celej našej spoločnosti.

Kto sme a čo robíme

MetLife Europe d.a.c. je dcérskou spoločnosťou MetLife Inc., ktorá sa už viac ako 150 rokov stará o približne 100 miliónov zákazníkov vo viac ako 50 krajinách. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1995 a ponúkame širokú škálu kvalitných produktov životného, úrazového a skupinového poistenia, ktoré sa osvedčili v mnohých krajinách sveta a sme s nimi schopní uspokojiť požiadavky klientov všetkých vekových kategórií.

65 000 zamestnancov

 

viac ako 150 rokov na trhu

 

40. miesto v rebríčku Fortune 500®

 

48. miesto v rebríčku najväčších firiem sveta Forbes Global 2000SM v roku 2016

 

Vedúca pozícia na trhu vo viac ako 20 krajinách

 

V SR sme odborníkom na životné a úrazové poistenie a zamestnanecké benefity

 

Firemná kultúra

Na našej bratislavskej centrále pracuje približne 150 ľudí. Radi sa stretávame pri rôznych príležitostiach, v priebehu roka organizujeme viacero akcií, formálnych aj neformálnych. Nezabúdame pri tom ani na kolegyne a kolegov s deťmi (letné tábory, Mikuláš, Family day) a samozrejme myslíme aj na skvelých ľudí a deti z nášho partnerského detského domova z Dediny Mládeže. 

K rozvoju programu aktivít pre zamestnancov veľkou mierou prispieva tím „organizačného zdravia“, ktorý je zložený zo zamestnancov naprieč oddeleniami. Sme otvorení novým nápadom a vzájomne sa počúvame, takže akékoľvek podnety a nápady k zlepšeniu zo strany našich zamestnancov sú vítané.

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Snažíme sa pomáhať pravidelne a robíme to radi. Okrem finančnej pomoci preferujeme aktívnu pomoc. Každoročne preto organizujeme dobrovoľnícke akcie, zamerané predovšetkým na podporu detí a hendikepovaných. Podporujeme organizáciu „Junior Achievement Slovensko“ a zapájame sa do vzdelávacích programov finančnej gramotnosti pre deti, organizujeme podujatia v spolupráci s organizáciou „Special Olympics Slovakia“. Pravidelne podporujeme deti z nášho partnerského detského domova z Dediny Mládeže a tiež organizácie „Liga proti rakovine“ a „Červený nos“.

Diverzita a Inklúzia

Téma Diverzity a Inklúzie je pre nás veľmi dôležitá. Preto rešpektujeme jedinečnosť každého človeka a snažíme sa podporovať rôznorodosť a vzájomný rešpekt medzi našími zamestnancami. Je to podľa nás jediný spôsob ako vytvárať zdravé a príjemné pracovné prostredie.

Rodina neznamená koniec kariéry – snažíme sa podporovať kolegyne a kolegov pri návrate z materskej a rodičovskej dovolenky. Chceme im tento návrat uľahčiť a poskytnúť im pomoc pri zlaďovaní práce a rodinného života (skrátený pracovný úväzok, práca z domu, alebo pružný pracovný čas).