Skip Navigation

História spoločnosti

Poisťovňa MetLife vznikla v septembri 1995 pod názvom PRVÁ AMERICKO-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s. Jej zakladateľom bola spoločnost Alico (American Life Insurance Company) a širokej verejnosti bola spoločnosť na trhu známa pod značkou „Amslico“.

Nová kapitola v histórii poisťovne se začala písať v roku 2010, kedy sa spoločnosť stala súčasťou americkej poisťovne MetLife, Inc. Na Slovensku aj naďalej poskytovala svoje služby životného a úrazového poistenia, najskôr pod obchodnou značkou „MetLife Amslico“ a od roku 2015 pod značkou “MetLife”.

Zároveň sa MetLife Amslico poisťovňa, a.s. od 1. apríla 2015 zlúčila s írskou spoločnosťou MetLife Europe Limited (MEL), ktorá je členom skupiny MetLife a bola založená v Írsku. Časť poistného kmeňa neživotného poistenia bola zároveň k 1. aprílu 2015 prevedená na spoločnosť MetLife Europe Insurance Limited (MEIL), ktorá je takisto súčasťou skupiny MetLife a bola založená v Írsku.

O rok neskôr sa obchodné meno MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, s účinnosťou od 1.9.2016 zmenilo na MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Obchodné meno MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu sa s účinnosťou od 1.9.2016 zmenilo na MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com.

Na slovenskom poistnom trhu spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia, je známa finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami v tomto odvetví, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou. Spoločnosť sa na Slovensku stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.

MetLife

Identifikačné údaje spoločností MetLife na Slovensku

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 2699/B organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123

MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby IČO: 47 257 091, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.: 2698/B organizačná zložka MetLife Europe Insurance designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 472350