Skip Navigation

MetLife Amslico vzrástol zisk o takmer tretinu

15. apríla 2011

Poisťovňa MetLife Amslico vlani na Slovensku dosiahla hrubý zisk 29,515 milióna eur.

Predstavovalo to medziročný nárast o 30,09 % (na snímke prezident MetLife International Bill Toppeta). Obchodná produkcia spoločnosti vzrástla o 28,49 % na 19,174 milióna eur, hrubý predpis poistného naopak klesol o 0,24 % na 121,546 milióna eur.

Ako ďalej vyplýva z auditovaných hospodárskych výsledkov MetLife Amslico za rok 2010, aktíva poisťovne vzrástli o 4,68 % na 713,180 milióna eur, technické rezervy spoločnosť zvýšila o 4,37 % na 549,996 milióna eur a vlastné imanie vzrástlo o 3,74 % na 144,156 milióna eur.

"MetLife Amslico na Slovensku pokračuje v napĺňaní vízie spoločnosti MetLife - a to byť najväčšou životnou poisťovňou na každom trhu, kde pôsobí," zdôraznil dnes v Bratislave prezident MetLife International Bill Toppeta.

Zúčastnil sa na otvorení nových priestorov centrály spoločnosti, v ktorej bude pracovať viac ako 200 zamestnancov z troch spoločností (životné poistenie, fondy a služby) a bude tiež slúžiť ako subregionálne centrum štyroch krajín strednej Európy - Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny.

MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku, poskytuje v súčasnosti finančné zabezpečenie viac ako 450.000 domácnostiam. Celosvetovo spoločnosť MetLife vykonáva svoju činnosť vo viac ako 60 krajinách a má viac ako 90 miliónov klientov.

Zdroj: hnonline.sk