Skip Navigation

OTS: MetLife Amslico začala ponúkať nový program - Ročné cestovné poistenie

7. septembra 2011

Bratislava 7. septembra (TASR-OTS) - Spoločnosť MetLife Amslico začala ponúkať nový program - Ročné cestovné poistenie, ktoré zabezpečuje poistnú ochranu pred nepredvídateľnými životnými situáciami na dovolenkách, výletoch a pracovných cestách v zahraničí. Program má tri varianty – SILVER, GOLD A PLATINUM. Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na dve oblasti po celom svete. Program má viacero výhod, z nich je pre klienta zaujímavá najmä cena v porovnaní s krátkodobým cestovným poistením. V cene nového cestovného poistenia sú zahrnuté aj rekreačné športy ako tenis, futbal, volejbal, bicyklovanie, lyžovanie, golf a podobne. V prípade rodinného plánu nedochádza k rozkladu poistných súm, všetky poistené osoby sú kryté na plnú výšku poistných súm. Mimo toho dieťa poistené v rodinnom pláne môže vycestovať bez rodiča. Klient si môže zvoliť k Ročnému cestovnému poisteniu ďalšie voliteľné pripoistenia, ktoré zahŕňajú extrémne športy, zimné, letecké vodné a iné športy. Toto pripoistenie je určené aj pre všetkých, ktorí potrebujú cestovné poistenie v prípade služobných ciest. To znamená, že cestujú do zahraničia prednostne pre potreby obchodu, resp. kvôli aktivitám, ktoré sú spojené s výkonom ich zamestnania/povolania a to pre potreby zamestnávateľa, resp. spoločnosti. Poistenie je platné pre cestovanie do alebo z miesta, ktoré poistená osoba musí navštíviť pri výkone svojich povinností pre zamestnávateľa. Služobná cesta podľa týchto poistných podmienok znamená iba administratívnu prácu vrátane školení, výstav, konferencií a podobne.

Kontakt:

Amslico poisťovňa - Alico a.s.,
Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Služby klientom: 02/59 363 111,
Spojovateľka: 02/59 363 225,
Fax: 02/59 363 255,
Email: amslico@amslico.sk

Zdroj: tasr.sk