Skip Navigation

TREND - Tlačová správa

8. septembra 2011

Tohtoročné ceny TRENDU získali T-Systems Slovakia, VÚB banka,MetLife Amslico a Ivan Golian

Firmu roka, Banku roka a Poisťovňu roka 2011 určili dosiahnutý rast, výkonnosť a ziskovosť.
Manažéra roka 2011 vybrali hlasovaním predplatitelia TRENDU a osobnosti ekonomiky SR.

Bratislava 8. november, 20.30 h – Pätnáste výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky udelil v utorok večer v Bratislave ekonomický týždenník TREND. Firmou roka 2011 sa stala košická IT spoločnosť T-Systems Slovakia zo skupiny Deutsche Telekom. Cenu pre najúspešnejšiu banku už po tretí krát obhájila Všeobecná úverová banka. Poisťovňou roka 2011 sa stala Amslico poisťovňa – Alico zo skupiny MetLife. Prestížne ceny prevzali šéfovia ocenených firiem počas slávnostného večera v novej budove Slovenského národného divadla.
Najúspešnejšiu firmu, banku a poisťovňu určil hodnotiaci model porovnávajúci ich dosiahnuté hospodárske výsledky. Inak je to pri Manažérovi roka, ktorého vybrali hlasovaním čitatelia TRENDU (váha 50 %) a osobnosti ekonomiky Slovenska z TREND barometra (rovnako 50 %). Manažérom roka 2011 sa stal Ivan Golian, šéf Orangeu pre informačné technológie a siete a zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Orange, a.s., Bratislava.

Po lanskom striebre získal T-Systems najvyššie ocenenie
Metodológia výpočtov pre určenie Firmy roka sa odklonila od odmeňovania prínosu firiem z makropohľadu (cez pridanú hodnotu či absolútnu zmenu zisku) k mikroekonomickému hodnoteniu na základe pomerových ukazovateľov. Z pohľadu akcionára alebo vlastníka dosahuje firma mimoriadne podnikateľské výsledky, keď má zdravý rast, dlhodobo sa jej darí a vykazuje vysokú návratnosť vloženého kapitálu.

Do hodnotenia Firma roka 2011 sa kvalifikovalo 176 spoločností, ktoré splnili všetky kvalifikačné kritériá:
1) majú za sebou najmenej tri roky činnosti,
2) v roku 2010 dosiahli tržby prevyšujúce 16,5 miliónov eur,
3) v ostatných troch rokoch hospodárili s prevádzkovým aj čistým ziskom,
4) do polovice októbra zverejnili aspoň základné údaje o hospodárení za rok 2010 a predchádzajúce roky, s ktorými pracuje hodnotiaci model TRENDU.

Menej IT, pestrejší rebríček

Najnovší rebríček TRENDU Firma roka prináša zmeny a nejde len o výmenu na čele. Zmenil sa vzorec hodnotenia a spestrilo sa odvetvové zastúpenie. Aj keď stále cítiť, že IT firmy sú silné, už nedominujú tak ako v minulosti.Víťazstvo ale infokomunikačnej brandži neušlo.

Na vrchol rebríčka Firmy roka postúpil košický T-Systems. Okrem sily sektora to ukazuje najmä na úspech projektu, ktorý do Košíc priniesol a rozbehol vlaňajší Manažér roka Jozef Ondáš. Firme zo skupiny nemeckého Deutsche Telekomu šéfoval od jej vzniku, kým ho pred pár mesiacmi nevyhnali z topmanažérskej stoličky osobné a zdravotné dôvody.
Vďaka každoročnému dynamickému rastu tržieb, vlani o 48 percent, sa T-Systems vypracoval na jednu z najväčších slovenských IT firiem. Rast výnosov korešponduje s rozširovaním personálnej základne. Tá sa za uplynulé tri roky takmer zdvojnásobila - firma v súčasnosti zamestnáva vyše dvetisíc ľudí. Stala sa jedným zo základov košického IT Valley.
Pozícia T-Systems na čele ligy slovenských firiem dokumentuje aj potenciál tunajšieho IT priemyslu. Slovensko sa popri pásovej výrobe v automotive či elektrotechnike stalo i základňou servisných organizácií s vysokou pridanou hodnotou. Firma sa zaoberá diaľkovou správou systémov a aplikácií pre korporátnu klientelu Deutsche Telekomu.

Na druhú priečku z lanskej desiatej poskočila energetická firma Cofely. Vznikla po tom, čo energetický gigant GDF Suez prevzal slovenský Hetech Services a vložil do nej svoje slovenské aktivity. Firmy zo skupiny vyrábajú a dodávajú teplo bratislavským mestským častiam Rača a Ružinov, no aj trojici ďalších miest. Okrem toho Cofely poskytuje komplexné služby správy budov rôznym firmám a organizáciám s veľkým počtom pobočiek. Práve v sektore facility manažmentu vlani zbierala úspechy – uspela v tendroch mnohých firiem, ktoré v minulom roku obnovovali výber správcu budov. V portfóliu budov, o ktoré sa Cofely stará, možno nájsť lídrov z bankovníctva či poisťovníctva, no aj viaceré výrobné fabriky a veľa rezidenčných budov. Hoci tržby firme rástli tesne jednociferne, ziskové ukazovatele zaznamenali výrazné dvojciferné nárasty. A tie jej budú oporou aj v budúcnosti. Okrem chuti rásť v zabehnutých biznisoch totiž netají ani akvizičný apetít. Na schválenie antimonopolnými úradníkmi čaká napríklad prevzatie silnej západoslovenskej firmy z brandže Comeron SPS.
Dobré pozície v rebríčku zbierajú podniky, ktoré popri solídnych ziskoch dokážu v časoch búrlivého vývoja aj úspešne obchodovať. Príkladom je trojka rebríčka, eseročka Zin z Hronského Beňadika, firma s najrýchlejším rastom tržieb v hodnotenej skupine. Vlani zvýšila predaje takmer na triapolnásobok, tretina z toho pochádzala z exportu. Okrem obchodu s produktmi kovovýroby vyrába súčasti bleskozvodov a uzemňovania, no aj ďalších strojárskych výrobkov, a vo vlastnej réžii realizuje žiarové zinkovanie kovov.

VÚB má hetrik
Hodnotiaci model TREND Analyses tradične porovnával výsledky bánk a ich schopnosť zveľaďovať trhové podiely vo vkladoch i úveroch, ich ziskovosť, prevádzkovú efektívnosť. V minuloročnom hodnotení rozšíril hodnotenie o parameter zameraný na sledovanie rizikových nákladov. Všetky hodnotené premenné skúma za dvojročné obdobie. Parametre v tomto roku TREND nemenil, no po prvýkrát uplatnil ratingové sito. Do hodnotenia sa tak dostalo deväť bánk, ktoré pôsobia na trhu minimálne tri roky, za vlaňajšok boli ziskové a ku koncu roka 2010 mali pridelený investičný stupeň od jednej z renomovaných ratingových agentúr.

Všeobecná úverová banka obhájila v kategórii Banka roka prvý priečku, zvíťazila tretíkrát za sebou. Banka patriaca do talianskej finančnej skupiny Intesa Sanpaolo presvedčila v tomto hodnotení nielen tradične silnou ziskovosťou, ale hlavne nadpriemerne dobrým parametrom prevádzkových nákladov k výnosom. Radí sa stále k najúspornejším na trhu, hoci vlani sa k pre ňu typickej šetrnosti posunuli i ďalšie väčšie banky. VÚB sa predviedla v ostatných ukazovateľoch nie síce na najvyššej pozícii, no za oba hodnotené roky stále vysoko. Práve stabilita jej výkonnosti jej opäť priniesla zlato.

Striebro v hodnotení Banka roka 2011 si odnáša nováčik na stupni víťazov. Pobočka zahraničnej banky Crédit Agricole Corporate & Investment Bank sa špecializuje na korporátnu klientelu. Hoci patrí medzi najmenšie finančné domy pôsobiace na tunajšom trhu, pomerové ukazovatele, ktoré TREND sleduje, ju dostali po minulotočnom štvrtom mieste ešte vyššie. Zvýšila trhový podiel v úverovaní, dokázala posilniť prevádzkové výnosy a okresať náklady. Ziskovosťou sa dostala i pred oveľa väčšie banky.

Po dvoch rokoch pôstu sa na stupienok víťazov opäť vracia Tatra banka. Jej tretie miesto je hlavne zásluhou vylepšenia pomerových ukazovateľov mapujúcich rentabilitu kapitálu a prevádzkových nákladov v pomere k výnosom. V úverovaní je stále predovšetkým bankou firemných klientov, no snaží sa viac zasiahnuť i retailovú klientelu. Hoci konkurencia je v tomto segmente stále silnejšia, o obyvateľstvo prinášajúce lepšie marže má aj Tatra stále silnejší záujem.

Metlife vyženil Poisťovňu roka

Pri ocenení Poisťovňa roka 2011 sa hodnotiaci model nemenil. Ako každý rok sa do hodnotenia TRENDU nekvalifikovali poisťovne, ktoré hospodárili v roku 2010 so stratou, respektíve tie subjekty, ktoré postúpili zaisťovateľom viac ako 60 % biznisu. Obe kvalifikačné podmienky splnili aj viaceré pobočky zahraničných poisťovní. V ich prípade však nie je možné korektne vypočítať dva zo siedmich hodnotených ukazovateľov, preto ich TREND do hodnotenia nezaradil. Definitívne do výpočtu postúpilo 13 poisťovateľov.
MetLife Amslico po lanskom striebre získalo tento rok zlatú medailu. Na druhej priečke sa umiestnila ING Životná poisťovňa a aj tretie miesto patrí životnému špecialistovi Poisťovni Slovenskej sporiteľne zo skupiny Vienna Insurance Group.

Podnikateľsky najúspešnejšou Poisťovňou roka 2011 je Amslico poisťovňa – Alico, a.s.
Poisťovňa si vlani udržala trhový podiel. Bodovala hlavne v ziskových parametroch. Zaknihovala si druhý najvyšší profit v histórii, vďaka čomu si udržala silnú kapitálovú výbavu. V ziskovosti kapitálu sa vrátila na skvelú predkrízovú úroveň. Rentabilitu poistného dokázala vylepšiť o tretinu. V zhodnocovaní aktív poľavila, no udržala sa v prvej trojke. Rezervy má v strážení prevádzkových nákladov. V technickej škodovosti za konkurenciou zaostáva, no medziročne si výrazne polepšila. Výborné výsledky zaknihovala po období, čo jej podnikanie sťažovali obavy súvisiace so záchranou pramatky, poisťovne AIG. Na konci minulého roka kúpila Amslico jedna z najväčších amerických poisťovní MetLife, ktorá tak na Slovensku vyženila zlaté vajce.

Druhú priečku obsadila ING Životná poisťovňa. Vlani nedokázala zvrátiť klesajúci trend predaja poistiek, jej trhový podiel sa tak ďalej znížil. Hoci vyplácala dividendy, v dôsledku čoho jej kleslo vlastné imanie, v kapitálovej sile na tunajšom poistnom trhu neohrozene kraľuje. Podarilo sa jej viac ako strojnásobiť zisk, vďaka čomu razantne poskočila v rebríčku návratnosti kapitálu i rentability poistného. Po výnimočne silnom roku 2009 nasledovalo vlani v zhodnocovaní aktív zhoršenie. Pod kontrolou má prevádzkové výdavky. Horšie je to so škodovosťou. Postupne dozrievajúci poistný kmeň si pýta čoraz viac plnení. Poisťovňa si tak oproti stagnujúcemu priemeru škodovosti na trhu životného poistenia pohoršila, avšak stále patrí k nadpriemerným.

Bronz získala Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Aj tretia v poradí je životná poisťovňa, ktorá sa na rozdiel od predchádzajúcich dvoch súperov môže oprieť o širokú pobočkovú sieť najväčšej slovenskej banky. Patrí síce pod krídla inej rakúskej finančnej skupiny VIG, no vďaka spolupráci s pôvodnou matkou sa môže tešiť podstatne nižším prevádzkovým nákladom. Vlani sa zlepšila aj v škodovosti, hoci v ostatných dvoch rokoch hlavne vďaka rozpúšťania rezerv v životnom poistení. Ako jediná z prvej trojky si posilnila trhový podiel. Zlepšila sa i v kapitálovej výbave, keďže dosahovaný zisk akumuluje. Mierne pridala v tom, ako akcionárovi zhodnocuje kapitál a premieňa poistné na zisk. V ziskových parametroch dosiahla skôr priemerné známky. Napriek tomu je jediná zo skupiny VIG, ktorá na seba dokáže v hodnoteniach TRENDU upozorniť.

HODNOTIACE  KRITÉRIÁ  (zjednodušené, podrobnejší opis je v ročenke TREND TOP 2011)

Firma roka 2011 Váhy
Medziročná zmena tržieb (2010, 2009, 2008) 10%,5%,1,67%
Prevádzkový rast + odpisy/tržby  (2010, 2009, 2008) 10%,5%,1,67%
Tržby/majetok (2010, 2009, 2008) 10%,5%,1,67%
Majetok/očistený majetok (2010, 2009, 2008) 10%,5%,1,67%
Očistený majetok/vlastné imanie (2010, 2009, 2008) 10%,5%,1,67%
Rentability kapitálu (ROE) 10%,5%,1,67%
   
Banka roka 2011  
Rast trhového podielu na úveroch (2010, 2009) 15%
Rast trh. podielu: vklady vrátane asset managementu (2010, 2009) 15%
Cost/income ratio (2010, 2009) 20%
Rentabilita kapitálu – ROE (2010, 2009) 30%
Náklady na riziká (2010, 2009) 20%
   
Poisťovňa roka 2011  
Zmena trhového podielu na zaslúženom poistnom (2010) 10%
Rentabilita vlastného imania (2010, 2009) 15%
Kapitálový koeficient (2010, 2009) 15%
Rentabilita zaslúženého poistného (2010, 2009) 15%
Zhodnotenie aktív (2010, 2009) 15%
Prevádzková nákladovosť (2010, 2009) 15%
Technická škodovosť (2010, 2009) 15%

 

Výročné ceny TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky

Firma roka 2011 Banka roka 2011 Poisťovňa roka 2011
1. T-Systems Slovakia, s.r.o. 1. Všeobecná úverová banka, a.s. 1. Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
2. Cofely, a.s. 2. Crédit Agricole CIB, pobočka 2. ING Životná poisťovňa, a.s.
3. Zin, s.r.o. 3. Tatrabanka, a.s. 3. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG

 

Poznámky pre redaktora:
TREND hodnotí najúspešnejšie spoločnosti, nie najlepšie. Oceňuje spoločnosti, ktoré posilnili postavenie na trhu a zároveň zvýšili (alebo udržali vysokú) ziskovosť. Neposudzuje, ktorá firma / banka / poisťovňa poskytuje klientom najlepšie služby.
Hoci sa ceny spájajú s rokom 2011, aktuálne výsledky nezohľadňujú (ešte nie sú známe). Rozhodujúce sú výsledky za predchádzajúci(e) rok(y).

Podrobnejšie informácie:

Firma roka:  Martin Jesný, jesny@trend.sk, 02/2082 2175
Banka roka:  Tatiana Vavrová, vavrova@trend.sk, 02/2082 2151
Poisťovňa roka:  Pavol Suďa, suda@trend.sk, 02/2082 2112