Skip Navigation

MetLife kupuje pobočky poisťovne Aviva

30. januára 2012 

Prevzatie sa dotkne dcér v Česku, Maďarsku a Rumunsku

Na Slovensku patrí MetLife Amslico medzi najväčšie poisťovne na trhu, no napríklad v susednom Česku sa presadila menej výrazne. To sa zrejme zmení po tom, ako sa jej americká matka dohodla s britskou Avivou na prebratí dcér v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Ide o dohodu velikánov – MetLife je štvrtou najväčšou životnou poisťovňou na svete, Aviva je svetovou šestkou. Dohoda ešte podlieha súhlasu regulátorov a mala by byť definitívne uzavretá v priebehu tohto roka. Cenu ani jedna zo strán nezverejnila.

V Česku zvýši fúzia poisťovni MetLife predpis poistného podľa najčerstvejších údajov zhruba o tretinu a dostane ju do prvej desiatky poisťovní. Na Slovensku patrí MetLife Amslico dlhodobo do prvej päťky.

Na maďarskom trhu je životná poisťovňa Aviva v prvej päťke a pôsobí aj na Slovensku cez spoločnosť Brokernet. V Rumunsku prevezme MetLife jednu z najväčších dôchodkových a životných poisťovní. Na oboch trhoch si tak významne posilní pozíciu. Než MetLife v roku 2008 prevzala celosvetovú sieť životných poisťovní Alico, nebola v strednej a východnej Európe s výnimkou Poľska vôbec prítomná.

Zdroj: etrend.sk