Skip Navigation

HNonline.sk: Poistné bez rozdielov od decembra 2012

22. august 2012 

Na základe Európskeho súdneho dvoru sa od budúceho roku pri uzatváraní životného poistenia nebude rozlišovať pohlavie. Do konca roka je tak čas uzatvoriť poistenie ešte za výhodné ceny.

Cena poistenia sa na základe analýzy Európskej federácie poisťovní a zaisťovní (CEA) môže pre ženy zvýšiť o 30 %. Ženy totiž žijú dlhšie ako muži. No na druhej strane sú choroby, ktoré sú pre ne špecifické a mužov sa netýkajú. Preto poisťovne obohatili svoju ponuku práve o takýto typ poistenia. Jednou z nich je MetLife Amslico, ktorá prišla s produktom špeciálne navrhnutým pre ženy -  Eva plus.

Životné poistenie Eva plus poskytuje nasledovné benefity:

 • v prípade diagnostikovania rakoviny ženských orgánov MetLife Amslico vyplatí klientke:
  • jednorazovú výplatu až do výšky 23 000 eur v závislosti od zvoleného variantu  poistnej ochrany
  • mesačnú výplatu 330 eur počas dvanástich mesiacov
 • v prípade hospitalizácie z dôvodu rakoviny ženských orgánov MetLife Amslico vyplatí klientke:
  • za každý deň hospitalizácie denné odškodné až do výšky 23 eur v závislosti od zvoleného variantu poistnej ochrany, pričom ak je poistená hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) bude vyplatené dvojnásobné denné odškodné
 • garantované poistné krytie pre prípad straty života do výšky 5 000 eur
 • odkupnú hodnotu poistenia
 • klientka získa prístup k Lekárskym konzultáciám so špičkovými lekármi zo špecializovaných medicínskych centier v USA.


Eva Plus je variabilné životné poistenie so špecifikovaným krytím pre ženy, pričom klientka si môže vybrať formu zhodnotenia prostriedkov, či už garantovanú, alebo prostredníctvom niektorého z ponúkaných investičných programov. Samozrejmosťou je možnosť komplexného úrazového krytia pre ženu aj pre jej deti.
S podobným poistením sa dá stretnúť aj v ponuke poisťovne Generali. V poistení Slnečnica+ má klientka možnosť poistnej ochrany pre prípad až 33 závažných ochorení s najväčším rozsahom poistného krytia na trhu vrátane poistenia vybraných psychických ochorení, pripoistiť si môže až 9 detí pre prípad úrazu a poistné plnenie z poistenia pre prípad smrti je možné vinkulovať. Novinkou v tomto poistení je doplnkové poistenie pre prípad smrti v dôsledku úrazu v motorovom vozidle.

Zdroj: hnonline.sk