Skip Navigation

HNonline.sk: Poisťovne začali zverejňovať výsledky.

13. september 2012

Za rok 2011 zaznamenala MetLife Amslico hrubý predpis poistného 124,6 milióna eur.

Nová produkcia bola v roku 2011 vo výške 16,4 milióna eur. Spoločnosť vyplatila hrubé poistné náhrady 65,1 milióna eur. O 2,3 percenta stúpli technické rezervy spoločnosti na súčasných 571,4 milióna eur a základné imanie zostalo nezmenené vo výške 10.0 milióna eur.

MetLife Amslico – najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok opätovne kladný hospodársky výsledok. Spoločnosť vykázala v minulom roku čistý zisk 26,1 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim nárast o 10,9 percent. Hrubý zisk poisťovne predstavoval 32,5 milióna eur, čo je zase 10,2 percentný nárast v porovnaní s rokom 2010.

Poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu od decembra 1995 a odvtedy ani raz nevykázala stratu a spoločnosť patrí dlhodobo medzi najziskovejšie poisťovne. Jej stálym krédom je finančná istota. MetLife Amslico, poskytuje v súčasnosti finančné zabezpečenie viac ako 450.000 domácnostiam a jej produkty ponúka približne 3500 finančných agentov, z toho 500 viazaných finančných agentov.

Od februára tohto roku je MetLife Amslico v rámci novej stratégie svojej matky - globálneho lídra MetLife Inc. – súčasťou regiónu siedmich krajín strednej Európy. MetLife Amslico získala v novembri minulého roka prestížnu cenu Poisťovňa roka 2011 od ekonomického týždenníka Trend. Cenu spoločnosť získala, keď na Slovensku pôsobí 20 členských poisťovní Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO), šesť jej stálych pridružených členov a jedna nečlenská poisťovňa SLASPO.

MetLife Inc. je globálnym lídrom v poskytovaní poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistných produktov pre zamestnancov. Svoje služby poskytuje 90 miliónom klientov. Prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek má MetLife vedúce postavenie v Spojených štátoch amerických, Japonsku, Latinskej Amerike, Tichomorskej oblasti Ázie, Európe a na strednom východe.

Zdroj: hnonline.sk