Skip Navigation

PRservis.sk: MetLife Amslico vykázalo vlani hrubý zisk 23,65 milióna eur

28. jún 2013

BRATISLAVA 28. júna - MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie na Slovensku, vykázala za minulý rok hrubý predpis poistného vo výške 120,5 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim nárast o jedno percento. Poisťovňa zároveň dosiahla čistý zisk vo výške viac ako 18,7 milióna eur. Výška hrubého zisku predstavovala čiastku 23,65 milióna eur a vlastné imanie navýšila v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 12 percent na 147 milióna eur. Základné imanie zostalo nezmenené vo výške 9,96 milióna eur. MetLife Amslico vykázalo za rok 2012 technické rezervy 588,18 milióna eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní trojpercentný nárast. Hrubé náklady na poistné plnenia predstavovali čiastku takmer 70,6 milióna eur a spoločnosť vykázala v rámci obchodnej produkcie viac ako 16 miliónov eur.

Spoločnosť mala za minulý rok viac ako 10-percentný podiel na trhu životného poistenia. Podľa zdrojov Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) jej tým patrí celkovo tretia priečka zo všetkých 22 poisťovní združených v asociácii. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od decembra 1995 a odvtedy ani raz nevykázala stratu. Patrí dlhodobo medzi najziskovejšie poisťovne. Poisťovňa bola v poslednom ročníku ekonomického týždenníka Trend opätovne ocenená ako poisťovňa roka.

MetLife Amslico, ktorá má v súčasnosti 450 000 klientov, aj v tomto roku priniesla na trh viacero nových atraktívnych produktov. Lifestylový produkt Adam plus je variabilným životným poistením, ktoré je navrhnuté špeciálne pre mužov. Adam plus poskytuje aj krytie v prípade závažných zhubných chorôb a srdcového infarktu – čiže ochorení, ktoré zasiahnu bez akéhokoľvek varovania, podľa informácii Štatistického úradu Slovenskej republiky resp. Národného centra zdravotníckych informácií ŠÚSR, jedného z troch mužov na Slovensku. Medzi benefity tohto špeciálneho poistenia pre mužov patria jednorazové odškodné v prípade diagnostikovania rakoviny, respektíve v prípade úrazu, mesačnú výplatu až po dobu šiestich mesiacov, denné odškodné počas hospitalizácie z dôvodu kritických mužských chorôb, hotovosť v prípade dožitia a napokon prístup k lekárskym konzultáciám vo významných medicínskych centrách v USA.

Ďalším produktom, ktorý v tomto roku priniesla poisťovňa je Poistenie denných dávok nevyhnutného liečenia úrazu. Produkt poskytuje poistnú ochranu pre úrazy s dobou liečenia už od piatich dní, finančnú hotovosť ako vyplatené denné odškodné za dni nevyhnutného liečenia, dvojnásobok poistného plnenia v prípade autonehody a až 30 percentný bonus v prípade bezškodového priebehu. Produkt zahŕňa 600 rozličných úrazov a zranení, čo je najširšia poistná ochrana na trhu. Je určený pre všetkých klientov vo veku od troch mesiacov do 64 rokov. Poistné plnenie je vyplatené bez podmienky hospitalizácie alebo podstúpenia operácie a výška denného odškodného nie je naviazaná na hrubú mzdu poisteného.

Materská spoločnosť Amslico - MetLife Inc. je globálnym lídrom v poskytovaní poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistných produktov pre zamestnancov. Svoje služby poskytuje 90 miliónom klientov. Prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek má MetLife vedúce postavenie v Spojených štátoch amerických, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.

Zdroj: prservis.sk